0 antall prosjekter

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Second generation Wood Fibre Composites samfinansiering med SKOG/TREprogrammet (168401/I10)

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Industrial Crystallisation and Powder Technology

The aim is to develop knowledge and understanding of how crystallisation parameters influence the final particle characteristics and how to control bulk properties through the crystallisation step. The extent of nucleation, crystal growth, and agglomerati on determine the size and shape of the re...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Industriell produksjon of 28Si isotoper for anvendelser i elektronikk industri (Industrial production of 28Si for the electronics industry)

Silisium forekommer i naturen i form av tre isotoper. Den naturlige isotopsammensetning finner man også i dag i halvledere laget av silisium. Et økende problem, særlig med mikroprosessorene, er at deres kapasitetsøkning medfører uønsket varmeutvikling. D enne kan drastisk reduseres hvis det brukt...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

New antifungal antibiotics produced by genetically engineered bacteria

Fungal infections are on the rise, especially among HIV and cancer patients, as well as people subjected to organ transplantation. Polyene macrolide antibiotics are considered one of the best drugs for fighting invasive fungal infections. However, such ne gative properties of these antibiotics as...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

A platform for in silico analysis of short regulatory RNAs

Interagon AS will develop a platform for in silico analysis of short regulatory RNAs. The system will have a common user interface and comprise algorithms for (a) prediction of the efficacy and specificity of short interfering RNAs for RNA interference ge ne silencing experiments; and (b) predict...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Viken

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Syntese, opprensing og testing av en ny fotosensitiserende forbindelse for levering av legemidler ved fotokjemisk internalisering (PCI).

PCI Biotech AS utvikler en patentert teknologi for lysdirigert legemiddellevering som kan brukes til å levere legemidler på bestemte steder i kroppen. Teknologien (kalt fotokjemisk internalisering, forkortet PCI) virker ved at det stedet hvor man ønsker at legemiddelet skal virke (for eksempel e...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Teknologi for ultrarask bestemmelse av proteiner direkte i 20µL fullblod vha. farge signaler målt med digital kamerateknologi.

Axis-Shield PoC AS (A-S) har funnet opp et revolusjonerende konsept innen analytisk kjemi som kombinerer ekstremt rask kjemi med avansert fargemåling vha. digital kamerateknologi. Med utgangspunkt i disse oppfinnelsene har A-S utviklet en diagnostisk plat tform, Afinion, som muliggjør meget enkel...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Nye bioprosesser for norsk industri

Målsetningen med prosjektet er å utvikle teknologi og prosesser for kommersiell produksjon av mikrobielt alginat og alginatmodifiserende enzymer, farmasøytiske aktivsubstanser og vekstsubstrater for mikroorganismer. Aktiviteten skal gjennomføres ved å utn ytte den samlede kompetanse-, teknologi- ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Aided Interpretation of Quantitative Genomics via Literature Networks and High Throughput Screening Integration

The scientific discipline of quantifying genomic variation using techniques such as QTL (Quantitative Trait Loci) and array-CGH (Cytogenic Genomic Hybridization) is increasingly being used with great success to unravel the genetic basis of complex traits. This growing field has the potential of ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Beta-glukan som legemiddel: grunnleggende forståelse og medisinsk relevans.

Prosjektsammendrag. Biotec Pharmacon har gjennom en årrekke drevet forskning og utvikling av beta-glukaner fra gjær som immunmodulatorer. Selskapet har gjennomført en serie grunnleggende struktur/funksjonsstudier, og har gjennomført konseptbevisstudier i dyremodeller for å evaluere produktenes ev...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Modified fatty acids as therapeutic agents in the treatment of the metabolic syndrome

Obesity and obesity-related disorders, often referred to as the metabolic syndrome, affect an increasing part of the population in Europe, USA and even several developing countries. This development is reflected in a high prevalence cardiovascular disease , stroke and other atheroscleroctic sympt...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av prøveopparbeidingskit for påvisning av kjønnsykdommene Klamydia, Gonorre og Mycoplasma med bruk av PCR som amplifikasjonssystem

Seksuelt overførbare bakteriesykdommer lar seg behandle med antibiotika, men for å få kontroll med slike infeksjoner må det foreligge effektive og rasjonelle diagnoseverktøy. I de senere år har flere kommersielle genbaserte tester for Klamydia og Gonorre blitt introdusert, og dette vil etter hv...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av 2. generasjons hudvennlig desinfeksjonsvæske

MainSani’s forretningside er å utvikle en portefølje av produkter for desinfeksjon av hender. MainSani samarbeider med ledende internasjonale miljøer. MainSani AS er tildelt rett til å benytte EUREKA-logoen i sin profilering. EU-kommisjonen finansierer Ma inSani’s utvikling av et nytt apparat for...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Development of Diagnostic Kit for the Diagnosis of Bacteria related to Osteoarthritis

The project consists of an interplay between kit design, clinical testing and a verification study. The most important part, at an early stage, is to get enough patient material for the study to give statistically good results. After realising from earlie r studies that "getting enough samples in...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Avslutning av dr.grad

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Nye analgesica

SantoSolve AS har alle kommersielle rettigheter til å utnytte de smertestillende effekter av en patentsøkt gruppe substanser. Prototype-formuleringer av denne substansen har i enkeltstående forsøk på mennesker vist seg å ha meget gode smertestillende effe kter på kroniske smerter. Selskapet har...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Viken

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Naturlige karotenoider fra mikroalger

Promar har utviklet en fotosyntes bioreaktor som i gjennomført forskning har demonstrert kommersielt svært interessante resultater. Via samarbeid med Dr Geir Johnsen ved NTNU Institutt for Biologi har Promar fått tilgang på en patenterbar oppfinnelse; Kar otenoidet diadinoxanthin er et fettløslig...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Hand Sanitizing Fluid

Prosjektets formål er å utvikle en desinfeksjonsvæske som er tilstrekkelig hudvennlig til at brukere aksepterer hyppig desinfisering av hendene. Sykehusinfeksjoner skyldes ofte dårlig håndhygiene. En større studie utført i USA (The Scenic Study; US 1985) , konkluderer at 30–40% av infeksjonene k...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Superior Multimodal PE and PP Products

Borealis has developed its own technology for bimodal PE and PP. Multimodal polyolefins will lead to a step change in properties and be the future market leaders. Multimodality can be obtained in basically three ways; a) more reactors in series, b) severa l active catalyst systems and c) by blend...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestfold og Telemark

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Development of phase I vaccine against Staphylococcus epidermis infections resulting from implant associated surgery - Avslutning dr.grad

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Biofunksjonelle materialer av alginat og andre biopolymerer (BIOFUNK)

Bioaktivt alginat produseres mikrobielt in-vivo og ved in-vitro epimerisering. Biofunksjonelle alginatmaterialer kombineres med standardalginater til filmer, geler, fibre og skum for bruk i sårheling. Bedret biofunksjonalitet søkes oppnådd i kombinasjon med chitosan og hyaluronsyre. Det vil også...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Viken

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av nytt, homogent nanobelegg til funksjonelle filtre

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Cost-effective use of fibre material for wood-containing printing paper

The project consists of three sub-projects related to optimization of fibre furnishes. The goal of SP 1 (Refining of pine) is to achieve a combination of fibre quality and specific energy consumption allowing pine to be used as raw material for high quali ty printing paper. Different pine assortm...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Thermodynamics applied to high temperature materials technology

The project is planned to include support from metallurgical and chemical industries as well as petroleum and other industries where thermodynamics and high temperature materials technology are important matters. The work will be carried out in close co-operation with well-established internatio...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Development of alpha emitting radiopharmaceutical for tumor targeting

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av en ny angiogenesehemmer Meth-1 mot kreft

OBS! Vi ønsker å reservere oss mot at disse opplysningene blir publisert uten vårt skriftlige samtykke. Cytovations mål er å finne og karakterisere nye proteiner som vil hemme dannelsen av blodkar til kreftsvulster. Cytovation har identifisert en potensiell angiogenese-hemmer kalt Meth-1. Cytova...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av biomarkører for miljøvernovervåking og prosesstyring basert på protein-chip teknologi

Biomarkører omfatter molekylære, celluære og fysiologiske endringer i en organisme etter eksponering for forskjellige typer forurensning. I miljøsammenheng kan biomarkører brukes til overvåking, forvaltning, regulering, risikovurdering og godkjenningsprog rammer for kjemikalier. Biomarkører indik...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Prod. based on Cellulose-Polyolefine Comp.Techn.Material and Process Development - E! Cellpolycomp EUREKA

New materials with improved properties will be developed based on combining thermoplastics (polyolefines) and cellulose (from Norwegian spruce) without increasing the cost of the resulting material. Cellulose can be applied as fibres (microscale) or microfibrils (nanoscale). For both components ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Kliniske utprøvinger og utvikling av instrumenter for PlasmAcute teknologien til diagnostisk bruk.

Firmaet er tidligere kjent av forskningsrådet. PlasmAcute AS har siden oppstart i 1996 prioritert arbeidet med å utvikle nødvendig patentdokumentasjon for PlasmAcute metoden. Dette arbeidet er sluttført. Selskapet arbeider nå aktivt for å demonstrere kons eptet for høyprofil sykdommer i Sør-Afrik...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Towards Industrial Production of Carbon Nanotubes

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo