367 prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SoS-Agile: Science of Security in Agile Software Development

Sikkerhetsbrudd skjer over alt. Vi bruker datasystemer daglig, og er avhengige av disse på samme måte som vi er avhengige av tradisjonelle infrastrukturer som strøm og transport. Verdien av sensitiv informasjon i programvaresystemer er stadig økende, og truslene øker tilsvarende. Imidlertid blir ...

Tildelt: kr 25,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security in IoT for Smart Grids

Det ledende målet med «Sikkerhet for tingenes internett - IoTSec» er å utvikle, utvide og anvende sikkerhets- og personvernmodeller for IoT, og bruke dem på Smart Grids og Smart Home som en del. Selv om digitale tjenesters potensiale er overveldende, ser vi sikkerhets- og personvernutfordringer s...

Tildelt: kr 26,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Computational Forensics for Large-scale Fraud Detection, Crime Investigation and Prevention

Målet med prosjektet Ars Forensica er å gi ny kunnskap som forbedrer forebygging av svindel, etterforskning og påtale av hendelser i IKT-miljøer, uten at det går på akkord med personvern og rettssikkerhet. Ars Forensica fokuserer spesielt på digital etterforskning av Big Data og på Etterforskning...

Tildelt: kr 23,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IQ-MED: Image Quality enhancement in MEDical diagnosis, monitoring and treatment

Medisinsk bildebehandling er en viktig del av diagnostikk og behandling av mange sykdommer. Den økende bruken av medisinsk bildebehandling har forbedret diagnostikk, overvåkning, og behandling av pasienter. Det er nødvendig å produsere bilder av høy kvalitet siden bilder med lav kvalitet er en st...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Ukjent Fylke

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Novel health services using implantable sensors connected to wireless applications

Hensikten med prosjektet er å utvikle nye helsetjenester for pasienter med vannlatingsproblemer ved bruk av implanterbare mikrosensorer. Et nytt sensorsystem vil kunne gi langtids trykkmålinger med trådløs overføring av verdier til smarttelefon eller nettbrett. Ved å plassere sensoren direkte i u...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Modern Methods and Tools for Theoretical and Applied Cryptology

I et moderne samfunn, er vi omgitt av elektronisk utstyr som gjør det enkelt å sende og motta meldinger og å kommunisere med hverandre. Høy brukervennlighet er ofte prioritert på topp og mindre oppmerksomhet er viet sikkerhet og personvern. I mange systemer innen medisin, bank, kontroll og overv...

Tildelt: kr 23,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Atomic Units for Language Universal representation of Speech

Hva er "atomene" som utgjør de grunnleggende byggesteinene i tale? Alle mennesker er utstyrt med den samme fysiologiske apparaturen for å produsere tale, uansett hvilket språk vi snakker. Dagens automatiske talegjenkjennere tar utgangspunkt i et ovenfra-og-ned hierarki, der det øverste nivået er ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage