0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Macroeconomics of Wealth Inequality

Formuesulikhet står for tiden høyt både på den politiske og akademiske dagsorden. Et økende antall forskningsarbeider (feks Piketty, 2014) fokuserer på hvordan ulikhet, og formuesulikhet spesielt, tilsynelatende har vokst over de siste tiårene. Innenfor makroøkonomien har det vært mye fokus på å ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Do All Individuals Gain Equally in Capital Markets? Shedding Light on the Causes of Wealth Inequality

De senere år har økende ulikhet i både inntekt og formue fått mye oppmerksomhet. I USA eier de rikeste 0.1% nå over 20% av de totale formuesverdiene i samfunnet, mer enn en tredobling over de siste tiår. I Norge er det samme tallet godt over 10%. Innenfor den økonomiske litteraturen har èn forkla...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Wealth Inequality Between and Within Generations

Den senere tid har debatten (både i det offentlig rom og i akademia) om økende økonomisk ulikhet tiltatt i styrke. Temaet er aktuelt ikke bare i Norge og Europa, men har kanskje særlig fått oppmerksomhet i USA. I mange land eier en liten del av befolkningen en stor (og sannsynligvis voksende) a...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Choice, Background Risk, and Household Behavior

Individuals cannot insure against or avoid all risks. People have to accept some background risk. Risk due to the un-insurability and non-tradability of human capital is normally the most important environmental factor people have to cope with when making decisions. Models of background risk ari...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

EUI Essays in Household Finance - 4. år hovedprosjekt 184563/f10 - tilleggsstipend

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI - Essays in Household Finance

The broad topic of this project relates to the behavior of Norwegian households in labor and financial markets. In the first chapter I seek to understand household's decision to participate in financial markets, and how households decide upon the riskines s of their financial portfolio over the l...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Fagereng, Andreas eonr øk kat 1

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Fagereng, Andreas, EONR, kat 1 05

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Ukjent Fylke