0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Field Experiments to improve integration, trust, and gender equality

Hovedprosjektet vil bygge kunnskap om hvordan sosiale interaksjoner henger sammen med gruppedynamikk og tillit, og hvilken rolle de spiller når det gjelder diskriminering av kvinner og etniske minoriteter. Prosjektet er basert på et tett samarbeid med Forsvaret, og nærmere bestemt rekruttskolen K...

Tildelt: kr 29 624

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Field Experiments to Identify the Effects and Scope Conditions of Social Interactions

Prosjektet bruker felteksperimenter for å identifisere effekter av, og betingelser for, sosiale interaksjonseffekter. Prosjektet hadde som hovedformål å flytte forskningsfronten for studier av sosiale interaksjonseffekter i Samfunnsøkonomi, Sosiologi, og Statsvitenskap. Vi mener at vi klart det...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

New causal evidence on the effects of activation- and workplace intervention policies for reducing sickness absence

Dette prosjektet bidrar til den vitenskapelige litteraturen om årsakene til sykefravær. Det har to hovedtemaer: 1) Vi undersøker effektene av dialogmøter ved hjelp av ett stort randomisert felteksperiment sammen med NAV. Felteksperimentet i samarbeid med NAV samlet inn data på over 13.000 ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo