0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Fortolket velferd - Etablering av forsker- og utdanningsnettverk for bedre kommunikasjon i velferdstjenestene

I kjernen av målet om likeverdige offentlige tjenester, er et ønske om bedre kommunikasjon med alle brukerne av ulike offentlige tjenester. Hypotesen bak målet om å etablere et nettverk er at dagens ressurser og eksisterende kunnskap om kommunikasjon i ve lferdsutdanningene ikke er utnyttet godt ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Trade Unions in Transition in Southern Africa

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Poverty, social assistance and social inclusion: developments in Estonia and Latvia in a comparative perspective

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo