0 antall prosjekter

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Co-Creation: Expectations, Challenges and Coping Strategies in Norwegian Local Governments

Prosjektet studerer «samskaping», som viser til en bestemt type interaksjon mellom offentlige, private og sivile aktører. Formålet med samskaping er å mobilisere ressurser og ideer fra borgere og andre relevante interessenter for å skape «offentlig verdi», f.eks. løse aktuelle kollektive probleme...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Democratic legitimacy by performance?

Prosjektet undersøker hva kommunal styring og tjenesteproduksjon betyr for legitimiteten til det lokale demokrati. Tradisjonelt har man tenkt seg at legitimitet først og fremst er et spørsmål om demokratiske valg og beslutningsprosedyrer. Men de siste årene er det argumentert for at vi i større g...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Nordland - Nordlánnda

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NEON-konferansen 2010

Siden 2004 har det vært arrangert årlige NEON-konferanser, og arrangementet har gått på omgang mellom institusjonene som inngår i nettverket. Det er en innarbeidet tradisjon av opplegget for NEON-konferansen dels gjenspeiler vertsinstitusjonens egenart, o g dels er basert på innspill fra medlemme...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Forskerseminar - Metodeverksted for governance-forskere

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Visit, University of Pittsburgh

See project description

Tildelt: kr 39 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Public policy and network governance - Challenges for urban and regional development

Prosjektet skal være et empirisk bidrag til et nordisk forskningsnettverk om "Democratic governance". I tråd med problemstillingene som står i sentrum for det nordiske nettverket, vil det norske prosjektet (det herværende) ta opp følgende problemstillinge r til empirisk analyse: 1. Hvilke faktor...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda