1 prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Electrification of Oil and Gas Installation by Offshore Wind

Norge vil redusere CO2-utslippene fra utvinningsanleggene for olje og gass (O&G) på norsk kontinentalsokkel betydelig i løpet av de neste 10 årene. Gassturbinene som driver offshoreplattformer og/eller undervannsoperasjoner står for nesten to tredjedeler av utslippet. Elektrifisering av O&G-platt...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken