0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

Tildelt: kr 37 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Tildelt: kr 49 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Tildelt: kr 26 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Tildelt: kr 39 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Collaborative Point-of-Care Services Agder: Follow-up of COPD patients as part of the United 4 Health EU Project

U4H er en del av et større EU-finansiert studie: UNIversal solutions in TElemedicine Deplyment FOR European HEALTH care = United4Health, med 33 partnere fra 15 land. Den europeiske studien har som mål å implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala innenfor 3 forskjellige, kliniske områder ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Agder