0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

REMEDY: Reduced Emissions and Improved Energy Efficiency on the NCS

Ensemblebaserte reservoarstyringssystemer (CLRM) er nå standardmodelleringsverktøyet for utvikling og administrasjon av oljereservoarer. REMEDY har som mål å ta et betydelig skritt mot å nå industriens klimamål for 2030 og 2050 på norsk sokkel ved å utvikle CLRM arbeidsflyter og metoder for å red...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ensemble methods for improving climate predictions and estimating extreme events

Ensemble predictions and ensemble data assimilation have played a significant role in improving forecasting skills for predicting the Northern European winter climate. However, the use of ensemble data assimilation with coupled climate models is still in its infancy. Particular issues related to ...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision-driven big data and analytics for the digital subsurface

DIGIRES er et Petromaks-2 og industriprosjekt som tar sikte på å utvikle neste generasjons digitale arbeidsflyter for utvikling og styring av oljereservoarer. Sådan adresserer DIGIRES nye utfordringer i petroleumsindustrien knyttet til prosessering og integrering av et stort antall data med model...

Tildelt: kr 17,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

EVITA-eVitenskap

Forecasting non-linear systems using the ensemble Kalman filter and related methods

The project will develop new assimilation techniques related to the Ensemble Kalman Filter and apply them in various research fields in view of operational forecasting of non-linear dynamical systems. The disciplines targetted are the following: - Physic al oceanography (MSC: TOPAZ sea-ice): An ...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Vestland