0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Weightless camera ADI/SDK

Prosjektet omhandler utviklingen av et solid API og SDK til Muybridge's kjerneteknologi for å kunne levere sensorteknologi inn i flere vertikaler, og utnytte potensialet til det fulle. Dette vil åpne opp for en OEM/lisensierings forretningsmodell i enkelte vertikaler som kan sammenlignes med sel...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multiple Camera Sensor System

Prosjektet MultiView vil ta frem en kjerneteknologi som innoverer eksisterende sensor systemer for bruk i en rekke industrier. I samarbeid med Simula Research Laboratory vil Muybridge gjennomføre FoU-aktiviteter innenfor kamera teknologier, høyhastighets transport og prosessering av bildedata. Fo...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken