0 prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Alliance for PharmacoGenetic Epidemiology Excellence (iAPOGEE)

Formålet med iAPOGEE-programmet er å styrke utdannings- og forskningssamarbeid innen farmako- og genetisk epidemiologi i Norge. iAPOGEE ønsker å forene forskere som jobber med å forbedre dagens farmakoepidemiologiske studier, slik at vi kan bruke dem i mye større grad enn tidligere til å fremskaf...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EU-COVID-19 - a multinational registry-based linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health.

EU-COVID-19 er en internasjonal register basert studie med fokus på risiko faktorer, beskyttende faktorer, kliniske konsekvenser og psykisk helse Hensikten med dette internasjonale tverrfaglige prosjektet er å fremskaffe kunnskap informasjon om risikofaktorer og konsekvenser av COVID-19 i befol...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

29th conference of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS)

Fra 4-7. september 2019 var Norge vertsland for den 30. forskningskonferansen for organisasjonen The European Network of Teratology Information Services. ENTIS (European Network of Teratology Information Services) ENTIS er en europeisk organisasjon med medlemmer fra 21 land, også utenfor Europa...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

Ukjent-Ukjent

The PharmaTox Honours Program in Quantitative Life Sciences

Etablering av PharmaTox partnerskap for fremragende utdanning og forskning har som mål å utvikle et verdensledende fagmiljø i Norge for å forstå sikkerhet av legemidler i svangerskapet gjennom økt samarbeid mellom sentrale fagmiljøer blant annet i USA, Brasil og Russland. Programmet skal legge...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NFIF - Norwegian PhD School of Pharmacy

Norsk forskerskole i farmasi (NFIF) har hatt til hensikt å heve kvaliteten på PhD-utdanningen og forskningen innen farmasi og styrke koordinering og samarbeid mellom universitetene som tilbyr farmasiutdanning og PhD-studier i Norge (UiT, UiB, UiO, NORD Universitet og OsloMet). Dette har blitt ope...

Tildelt: kr 22,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Medication use in pregnancy with focus on attitudes, perception of risk and mental well-being

Depression is a common disorder during pregnancy and several studies have found maternal depression and anxiety to be risk factors for preterm delivery, low birth weight, operative delivery and admission to neonatal intensive care units. Studies show that pregnant women overestimate the risks, e...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo