0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om refusjon av utgifter til open access

Ikke nødvendig

Tildelt: kr 13 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Finansielle støtte til posisjonering, kompetanseheving, nettverksbygging og søknadsskriving til Horisont Europa 2021-2022

Nordlandsforskning er eiet / ledet fra nord og tar et ansvar for å løfte utfordringer fra regionen, fra nordområdene og Arktis og fra ruralt perspektiv. Strategi 2021-2025 og Handlingsplan 2021-2022 har EU som et innsatsområde på våre kompetanseområder 1) Bærekraftig samfunnsutvikling 2) Omstilli...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Posisjoneringsstøtte til H2020 og HEU for kalenderåret 2020

Prosjektetableringsstøtte og posisjoneringsmidler til instituttets EU-strategi. 1. Mål om 12 søknader til EU i 2020, hvorav innvilgelse på minimum 25 % 2. Mål om at Velferdsgruppen deltar i initiering av EU prosjekter i løpet av 2020/2021 3. Alle ansatte skal på lik linje med forskningsrådsutlys...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIMulering til Open Access publisering - refusjon utgifter

full tilgang til vitenskapelige artikler

Tildelt: kr 14 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nordlandsforskning

...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Nordlandsforskning (Videreføring av prosjekt 104866)

...

Tildelt: kr 41,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Nordlandsforskning (Videreføres i prosjekt 247239)

...

Tildelt: kr 56,8 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda