0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte for Horisont Europa prosjekt kalt "DIRECT Multi-MW Fully Consented" innen tidevannsenergi.

The DIRECT Multi-MW project’s main objective is to build, test and run for 24 months a Pilot tidal power plant rated 6 MW at flow speeds as low as 1.5 m/s (3 knots), for operational verification of full-scale Tidal Sails technology, providing invaluable learnings about the performance, reliabilit...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Tidal Sails Array Demonstrator: Prosjektetablering for søknad til H.2020 LCE-15-2016, pilotanlegg for tidevannskraft i Kvalsundet, Finnmark.

Tidevannskraftverk bestående av oppspente strenger av neddykkede undervannsseil har potensiale til å drastisk kunne redusere kostnadene (LCoE) i forhold til de mer konvensjonelle løsninger, både de som bruker roterende turbiner og med andre foreslåtte (oscillerende hydrofoil, Arkimedes-skrue, fas...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovative og miljøvennlige komposittstolper for EU- og verdensmarkedene. (Kortnavn Euro-Ecopole)

Det er et økende behov for alternative stolpematerialer til å erstatte trestolper behandlet med kreosot, som er vedtatt forbudt i EU fra 2018. Også i mange andre deler av verden er det ønskelig med nye materialer, f.eks. er trestolper lite egnet i tropisk Afrika og sør-Asia grunnet termitter o.a....

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9114 New nano-carbon material for efficient oil-spill control in vulnerable ocean environments

Nye løsninger for kontroll av oljesøl trenges for å beskytte det marine miljø. FoU som utføres i prosjektet G*sorb kombinerer praktisk kunnskap om det industrielle mineralet grafitt med den raskt voksende vitenskapelige kunnskap om grafén, atomære lag av grafitt, som EU lanserte et 1 mia. Euro pr...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Nye løsninger for energilagring basert på naturlig flak-grafitt i elektrokjemiske energilagringsmedier: Prosjektetableringsstøtte, Eurostars

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Eurogia+ W2Power

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

PES - Utvikling av ny flytende plattform for kombinert vind- og bølgekraft

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

ESTAR PES - Eurostars prosjekt Kvalifisering av tidevanns-seil

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Rogaland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

NASJONAL EKSPERT I EU-KOMMISJONEN: 4. ÅR - Utstasjonert Nasjonal-ekspert i EU-kommisjonen med arbeidsområde innen energirelatert forsking...

...

Tildelt: kr 0,88 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland