0 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fra innsikt til handling - aksjespareprogram i børsnoterte selskaper

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Penger på papiret - viderutvikling.

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fra innsikt til handling

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

AksjeNorge-dagen.

AksjeNorge-dagen er et landsomfattende publikumsarrangement. AksjeNorge-dagen skal være en møteplass. På hvert av de 25 steder hvor AksjeNorge-dagen i 2005 og 2006 arrangeres, skal tilhørerne få møte representanter fra et børsnotert selskap, de skal få in formasjon om fond og fondsforvaltning, få...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Støtte til AksjeNorges prosjekter rettet mot allmennheten

Prosjektsammendrag. 1. AksjeNorge-dagen vil i 2004 bli arrangert på inntil 20 steder. 2. AksjeNorge-dagen er et åpent, publikumsrettet arrangement der hensikten er å øke publikums kunnskap om aksjer, fond, sparing i disse produkter, aksjemarkedet generelt og i tillegg gi innsikt i børsnoterte se...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo