0 prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Advanced Manufacturing of Zn electrodes for Rechargeable Zn-air Batteries (AMAZE)

Sink-luft batteriet er et halvåpent batteri som tar til seg luft og produserer elektrisitet ved at oksygen fra luften reagerer med vann og sink metallet. Batteriet er miljøvennlig ettersom det bruker oksygen fra luften, som er tilgjengelig gratis. Ved å bruke oksygen fra luften som det aktive mat...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Photoelectrochemical Water Splitting: A Korea - Norway Research Cooperation (PhotoKORNOR)

Utarmingen av fossilt brensel og klimaendringer øker behovet for nye energiteknologier. Hydrogen blir betraktet å være fremtidens energibærer. En ren og fornybar produksjon av hydrogen er veien å gå. Prosessen med å splitte vann i hydrogen og oksygen, kalt fotoelektrolyse, krevet materialer som e...

Tildelt: kr 26 000

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Towards Durable Rechargeable Magnesium Ion Batteries

The objective of DREAM Batteries is to develop a functional rechargeable magnesium-ion batteries with good cyclability and better durability.Magnesium metal as an anode electrode for batteries is very attractive as it is the fifth most abundant material on earth (low cost), it can pack more energ...

Tildelt: kr 33 903

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Advanced Materials for Magnesium-Ion Rechargeable Batteries (ADMIRE)

Miljømessige hensyn og ønsket om å sikre fremtidig energibehov øker interessen for fornybare energiressurser som sol, vind, etc. Batterier, som har mulighet til å lagre og transportere energi laget fra fornybare kilder, blir sett på som en viktig del av dette økosystemet. Batterier består hovedsa...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Photoelectrochemical Splitting of Water with N-doped Graphene-Hematite Composites for Hydrogen Production

Utarmingen av fossilt brensel og klimaendringer øker behovet for nye energiteknologier. Hydrogen blir betraktet å være fremtidens energibærer. En ren og fornybar produksjon av hydrogen er veien å gå. Prosessen med å splitte vann i hydrogen og oksygen, kalt fotoelektrolyse, krevet materialer som e...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage