0 antall prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenRemote - Harmonising design of remote connected maritime workstations

Det er en økende trend å fjernstyre skip, droner og annet maritimt utstyr fra landbaserte arbeidsplasser. Disse nye arbeidsplassene består vanligvis av programvare og maskinvare levert av flere uavhengige selskaper. Dette kan føre til utfordringer for operatører som trenger å lære flere forskjell...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenAR – Framework for augmented reality in advanced maritime operations

OpenAR har etablert infrastruktur for å skisse utvidet virkelighet brukergrensesnitt på en distribuert plattform for VR samarbeide. Plattformen er bygget på resultater fra OpenVR forskningsprosjektet. Plattformen er utvidet til a gjøre det mulig å kople 2D design verktøy direkte til visningsflate...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OPENVR – Next generation virtual reality for human-centered ship design

Prosjektet har gjennomført studier av eksisterende design prosesser med søkelys på å forstå hvordan VR kan benyttes i praksis i industrien. Resultatene av disse undersøkelsene har blitt brukt for å etablere VR demonstratorer for å støtte design og samarbeide. Disse demonstratorene har blir testet...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenBridge Design System - ODES

Dagens skipsbroer er ofte sammensatt av et stort antall individuelt godkjente systemer, som regel bygget på svært forskjellige brukergrensesnitt filosofier. Dette har ført til lite brukervennlige og fragmenterte arbeidsplasser med høy utviklingskost. OpenBridge Design System ble opprettet for å...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenBridge - Open innovation enabling consistent user experience on ship bridges

Moderne broer har leveranser fra en lang rekke produsenter. Ukoordinert utvikling og et konservativt godkjenningsregime har ført til at skipbroer er fragmenterte og lite brukervennlige, har lav innovasjonstakt og svært høye integrasjons- og godkjennings-kostnader. For å løse dette foreslår vi å ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DISTRIBUTE: Innovating multimodal and distributed interactions for human-centred, safe and adaptive health care systems.

DISTRIBUTE posits that there is a critical need to address how to resourcefully design, develop and deploy consistent and state of the art user-interfaces for modern hospitals by taking advantage of technologies capable of realizing multimodal and distributed interaction that are adapted to peopl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ONSITE Design driven Field Studies for Safer Demanding Marine Operations

ONSITE Designdrevne feltstudier for sikre avanserte marine operasjoner. Prosjektet vil styrke den norske maritime industrien ved å sikre en effektiv feedback loop mellom feltstudier i maritime operasjoner og design prosesser for nye skip og utstyr på land. Det er behov for standardiserte og...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ulstein Bridge Concept From vision to realisation Steering from vision

Prosjektet har levert et komplett skipsbrokonsept for fremtidige offshore-fartøy. Det nye designet forenkler marine brukergrensesnitt, tilbyr fleksibel ergonomisk utforming av arbeidsplassen og introduserer nye interaksjons-teknologier som kan sikkerheten og effektiviteten i marine operasjoner. ...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

U-Bridge Vision - (UBV) - DP152

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo