0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 4 - a national biobank research infrastructure

Som nasjonal forskningsinfrastruktur har Biobank Norge (BN1 2011-15, BN2 2016-20, BN3 2020-24) vært helt sentral i etableringen av et moderne og avansert landsdekkende biobanknettverk ved alle partnerinstitusjoner og oppfylt en helt sentral forutsetning for å fremme fremragende forskning. Biobank...

Tildelt: kr 100,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2031

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The COVID 19 pandemic - risk factors, severity, and the consequences of nationwide control measures on public health

I dette prosjektet ønsker vi å studere den kliniske effekten av COVID19-pandemien, samt konsekvensene av nasjonale smitteverntiltak på ulike nivå i nært samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Frosta kommune, Trondheim kommune og FHI. Den største befolkningsbaserte, prospektive helseundersøkelsen ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 3 - a national biobank infrastructure

Biobank Norge (BN) ble etablert i 2010 som en infrastruktur for optimal bruk av biobankressurser i et konsostium med likeverdige partnere; NTNU (koordinator), Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, Folkehelseinstituttet (FHI), de fire regionale helseforetakene, Oslo universitetssykehus (OUS) og...

Tildelt: kr 41,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: PM-Heart - Precision Diagnostics and Predictions in Ischemic Heart Disease including Identification of Over-Treated Patients

Globalt er den ledende årsaken til tapte leveår iskemisk hjertesykdom (IHD). I EU er 13,2 millioner. pasienter diagnostisert med IHD, 700 000 i de nordiske landene. IHD forårsaker brystsmerter, hjerteinfarkt, redusert fysisk kapasitet og reduserer forventet levealder. IHD er ikke forårsaket av en...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 2- a national research infrastructure for clinical and population based biobanks

Biobank Norge (BN) ble etablert i 2010 som en infrastruktur for optimal bruk av norske biobanker med likeverdige partnere fra NTNU (koordinator), Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, Folkehelseinstituttet, alle de fire regionale helseforetakene samt Kreftregisteret med Janus serumbank. BN rep...

Tildelt: kr 85,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National training initiative to make better use of biobanks and health registry data

Den høye kvaliteten på norske befolkningsbiobanker og helseregistre legger til rette for svært gode forskningsmuligheter. I dette prosjektet har vi koblet helseopplysninger fra to store norske helseundersøkelser med opplysninger fra norske helseregistre for bedre å forstå risiko for sykdom og sy...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

HUNTing for genes that affect cardiovascular related traits

I dette prosjektet ønsker vi å påvise nye gener og sykdomsmekanismer som bidrar til økt risiko for hjerte-karsykdom. Vi vil anvende en helt ny teknologier for omfattende genetisk kartlegging, dvs. avlesning av hele genets informasjon ved hjelp av såkalt helgenomsekvensering eller et utvalg av gen...

Tildelt: kr 17,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

A national infrastructure for biobanks and biobank related activity in Norway

There has been an accelerating interest by researchers world wide in gaining access to Norwegian biobanks with their comprehensive samples and data collections. In parallel, Norwegian researchers have gained increased competence and impact in this field, acknowledging the necessity to collabora...

Tildelt: kr 79,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Automatiserte teknologiske løsninger for HUNT Biobank

HUNT er et strategisk satsningsområde for NTNU og det medisinske fakultet og HUNT biobank er nå etablert i helt nye og svært tidsmessige lokaler. Vi lagrer prøver fra 65 000 deltagere i HUNT 2 og vi har så langt mottatt og prosessert prøver fra 15 000 sc reenede personer i HUNT 3 etter en meget ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage