0 antall prosjekter

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Finansieringsstøtte til to EU-prosjekter - Barleybread og Lowjuice 184189i10

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke