0 prosjekter

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Systems of Tax Evasion and Laundering (STEAL): Locating Global Wealth Chains in the International Political Economy

STEAL-prosjektet dreier seg om globale formuekjeder (?global wealth chains?), nærmere bestemt om hvordan formueskaping og -opprettholdelse ofte fører med seg bortgjemming og tilsløring av informasjon. Begrepet globale formuekjeder er et policy-uttrykk avledet fra det mer etablerte globale verdikj...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo