41 709 antall prosjekter

FORSKSKOLE-Forskerskoler

National Research School in Business Economics and Administration

Nasjonal forskerskolen i bedriftsøkonomi (NFB) bidrar til å øke kvaliteten på doktorgradsutdanningen i bedriftsøkonomiske fag i Norge. Det organiseres kurs og workshops med internasjonalt anerkjente forelesere. Kursene er i det vesentlig spesialkurs som gir et klart bidrag utover det institusjone...

Tildelt: kr 22,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Vestland