0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Men without Education and Work: A Crisis Unfolding

Et fellestrekk ved arbeidsmarkedene i mange vestlige land er at lavt utdannete menn i arbeidsdyktig alder har betydelig lavere sysselsettingsrater enn menn med høyere utdanning. Denne forskjellen i sysselsettingsrater oppstod for flere tiår siden og har blitt stadig større. Formålet med dette pro...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Causes and consequences of labor market inequality

Ulikheter i arbeidsmarkedet er et sentralt tema i den økonomiske faglitteraturen og i samfunnsdebatten. Mye av diskusjonen dreier seg om "topp 1-prosenten", altså de aller rikeste. Selv om denne gruppen er interessant, representerer den en liten del av befolkningen. I dette prosjektet fokuserer v...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Globalization, Labor Market Restructuring, and Economic Policy

Formålet med dette prosjektet har vært å analysere konsekvenser av globalisering og teknologisk endring for ulike aktører på arbeidsmarkedet, og å bidra med ny kunnskap om hvordan bedrifter, arbeidstakere og familier påvirkes av og tilpasser seg globalisering og teknologisk endring. Nedenfor følg...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Labor Markets, Firm Behavior and Public Policy

Dette prosjektet består av tre delprosjekter. Hvert delprosjekt omhandler ulike justeringer i økonomien som kan forebygge langsiktige konsekvenser av utfordringene for norsk økonomi som følger av en forventet reduksjon i framtidige oljeinntekter og en aldrende befolkning. Det første prosjektet...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Causes and Consequences of the Rise in Disability Insurance Receipt

Flere vestlige land har i de siste årene endret systemet for uførepensjon slik at uføretrygdede kan beholde deler av uførepensjonen hvis de gjenopptar inntektsgivende arbeid. I forskningsprosjektets første artikkel har vi sett på effektene av en norsk uførereform fra 2005 som dempet den kraftige ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Early Childhood Education and Care: A Quantitative Research Program

Hvilke effekter har utvidet fødselspermisjon i Norge? Betalt fødselspermisjon koster Norge ca. 25 milliarder i året. Dette er en ordning som skal sikre barn (og familien) en god start i livet. Fødselspermisjon er viktig, men hvilke effekter har utvidelsen av ordningen hatt og begynner permisj...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo