0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Provenance Projected: Architecture Past and Future in the Era of Circularity

Bygninger er uregjerlige, de er i konstant forandring og involverer utallige aktører i fortid og samtid. Bygninger består av materialer med forskjellig levetid, deres opprinnelige funksjon kan bli utdatert, og de kan ikke (og bør ikke) behandles på linje med kunstverk eller arkeologiske artefakte...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Architecture and Environment: A Study in Modern Architectural Theory and History (1945-1975) Mobile researcher: Ondrej Hojda, Czech Republic

The project is set in the field of architectural Theory and History. It is a study in modern Norwegian architecture, focusing on its relationship to landscape, place and natural context. The approach is interdisciplinary, based on Art History, but also st udies in spatial perception and environme...

Tildelt: kr 81 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

'Vor Tids Fordringer': Norske arkitekturdebatter 1818-1919

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Modernism on Display Arkitekturutstillinger og utstillingsarkitektur som institusjonell og kunnskapsteoretisk forståelsesform

Modernism on display OAFs jubileumsutstilling i Kunstnernes Hus 1931 er den første utstilling av format over norsk arkitektonisk modernisme. Denne ikke-dokumenterte, nesten glemte utstillingen har en rekke interessante teoretiske implikasjoner og anskue liggjør på en særlig klar måte modernisme...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Moderne monumenter. Monumentalarkitekturen i norsk modernisme

Den modernistiske arkitekturen representerte en estetisk, men også en sosial og etisk nyorientering, innrettet mot å reise bygninger ikke bare i, men også over og for en ny tid. Monumentalarkitekturens plass i det moderne prosjekt er et lite utforsket fel t. Prosjektet ønsker å studere det monume...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo