0 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Exciting times: Extreme modelling of excitable tissue (EMIx)

Hjernen inneholder milliarder av nerveceller som i et komplekst samspill styrer våre tanker, følelser, atferd og bevegelser. Nerveceller kommuniserer via elektriske signaler som genereres av at molekyler og ioner flytter på seg i, over og mellom cellene. Gliacellene danner nettverk som strekker s...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Numerical Waterscape of the Brain

Rundt om i hjernen vår strekker det seg et nettverk av vannveier, i form av vannkanaler i de biologiske cellene, vannfylte hylser rundt blodårene og i tillegg væskefylte hulrom dypt inne i hjernen. Ny medisinsk forskning har vist at disse vannveiene er mer interessante enn man tidligere har trodd...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo