0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Total utilization of raw materials in the supply chain for food with a bio-economical perspective

CYCLE-prosjektet har som mål å oppnå full utnyttelse av restråstoff fra fisk, kylling og grønnsaker. Dette skal gjøres gjennom utvikling av nye bioprosesser og teknologiske løsninger kombinert med kartlegging av sosioøkonomiske utfordringer med fokus på bærekraft. Flere industripartnere fra landb...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Marine biochemical engineering- LIPIDPLATFORM

Norway is a major actor in the production of purified omega-3 oils for the world food market. More than 40 % of the purified omega-3 oils worldwide for use in food and food supplements are produced in Norway at a market value of 1.3 billion NOK per year. In addition Pronova Biopharma, Sandefjord...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Verification of traceability data of marine oils with emphasis on species,geographical origin and processing conditions

The Norwegian Food Safety Authoritiy (NFSA) is responsible for inspection of the marine oils that are part of the Norwegian trade. Necessary for that task, and nowadays unfortunately unavailable, there must be effective routines and analytical methods sui table to verify the authenticity of the o...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Etablering av europeisk nettverk innen kvalitet og redskap

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Technology for production of ultra stable marine oils for functional food applications

There is an increasing demand for marine oils due to the growing awareness of its health benefits. The demand for these omega-3 containing lipids as food ingredients (functional food) is predicted to increase extremely when the industry has solved the cha llenges regarding the potential unpleasan...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Technology for efficient and profitable fish industry

To create an economically robust business environement, the Norwegian fish processing industry should optimize the cost efficiency in production through automation and at the same time focus on utilization of the demand potential which is present in the m arket for fresh products. The involved re...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Use of NMR spectroscopy in combination with pattern recognition techniques for elucidation of origin and adulteration of foodstuff.

In general, food safety and traceability through out the whole food produetion chain are in focus and research in this field will have high priority in Norway and in the European Union in ihe future (eg the EU document White Paper on Food safety". Nationa l and international regulations existing ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Efficient and economic sustainable fish processing industry

Prosjektsammendrag Prosjektets hovedstrategier retter seg mot å utvikle og formidle kompetanse innen deltakende forskningsmiljøer så vel som industrien, både på kort og lang sikt. For å oppnå dette er det, med utgangspunkt i fiskerinæringens egne nasjona le strategier, erklæringer fra fiskefored...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage