0 antall prosjekter

TRANSPORT-Transport 2025

Resilience and Reliability Improvement of CORS Network Based Services for Automated and Autonomous Transportation Operations

GNSS korreksjonstjenester må stadig tilpasse seg nye krav og behov fra massemarkedet, drevet av en eksplosiv vekst av bruksområder for autonomi innenfor samferdsel, maritim sektor og luftfart. Mange eksisterende operasjoner i transportsektoren drar nytte av høy-presisjons korreksjonstjenester som...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-physical Threat Monitoring, Localization and Enforcement in Support of Safety Critical Infrastructure and System Operation

Det er svært mange sikkerhets- og sikringskomponenter i kritisk infrastruktur som er avhengig av tilgjengelig og robust posisjonsbestemmelse, navigasjon, tidsbestemmelse og kommunikasjon (Position, Navigation, Timing and Communication – PNTC), inkludert hele transportsektoren, søk- og redningstje...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Navigation System Integrity Assurance for Safety-Critical Autonomous Operations

Utvikling av autonome systemer på tvers av sikkerhetskritiske applikasjoner som for eksempel autonom operasjon av selvkjørende biler, overflatefartøyer (f.eks. ubemannede passasjerferger) og luftfartøy (f.eks. flyvende drosjer og luftambulanser), øker etterspørselen etter navigasjonssystemer med ...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-Physical Security for Safety-Critical Aviation Operations

Bruk av globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) og bakkebaserte GNSS støttesystemer (GBAS) gir økt kapasitet, effektivitet og sikkerhet i sivil luftfart. Men GNSS mottakere, som er nøkkelkomponenter i både luft- og bakkesegmentet av GBAS, er sårbare for ulike typer cyberangrep. Dette kan være...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage