0 antall prosjekter

ISPHUM-ISP - Humaniora

Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources

ISP-FIDE - Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources» har vært finansiert av Norges forskningsråd i perioden 1. april 2012 - 31. mail 2015. Det primære målet har vært å styrke anvendt etikk i norsk filosofi gjennom aktivt samarbeid mellom flere av de norske filoso...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage