0 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

Videreutvikling av AksjeNorges investerings - og kunnskapskonkurranse, med økt vekt på kvalitativ undervisning

Som det fremgår av strukturen på http://www.elevinvestor.no, er første runden av konkurransen (høsten 2006) i hovedsak sentrert rundt et avkastningsprinsipp, med en tilleggskonkurranse som går ut på å identifisere ulike nøkkelaspekter ved de selskapene ma n velger å handle aksjer i. Da vi i pros...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Landsdekkende investerings- og kunnskapskonkurranse om det norske verdipapirmarkedet, rette mot elever i den videregående skole.

Vi i AksjeNorge ønsker å utvide vår kontakt med elever med et program som både er langsiktig og som krever deltagernes direkte engasjement også utenfor AksjeNorges foredragsrekker. Vi ønsker å avholde en konkurranse for samtlige VK1-elever knyttet til øko nomiske fag i den videregående skole i No...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo