0 prosjekter

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsinfrastruktur til kommuner i Finnmark 2007

Finnmark fylkeskommune besluttet våren 2003 å involvere seg sterkere i utbygging av bredbåndsinfrastruktur. Fylket har opprettet Bredbånd Finnmark As som har etablert fiberforbindelse fra Alta til Hammerfest. Kommunene i Finnmark har vært meget aktive ifb. Høykom ordningene og satt i gang fler...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsinfrastruktur til kommuner i Finnmark

Finnmark fylkeskommune besluttet våren 2003 å involvere seg sterkere i utbygging av bredbåndsinfrastruktur. Fylket har opprettet Bredbånd Finnmark As som i disse dager etablerer fiberforbindelse fra Alta til Hammerfest. Kommunene i Finnmark har vært me get aktive ifb. Høykom ordningene og satt...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku