0 antall prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard Archaeology Symposium 2023

The Arctic environment is changing in a rapid and dramatic manner, and cultural heritage in Svalbard and other places is under pressure due to climate change and increased tourism in addition to the ongoing natural processes and mere age-related degradation. The current cultural heritage policy f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ARCREATE. An Archaeology of Creative Knowledge in Turbulent Times

Hva skjer med teknologisk kunnskap og praksis i tider med turbulens, sosialt stress og høy mobilitet? Gir stress og mobilitet håndverksmiljøer store utfordringer, eller kan det gi næring til kreativitet? ARCREATE drevet av et dypt ubehag over arkeologiens etablerte fortellinger om migrasjon, da s...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Basisutstillinger – i skvis mellom myndighetenes museumspolitiske føringer, ulike brukergrupper og tilvekst av forskning

Basisutstillinger blir oftest satt opp i forbindelse med åpning av et museum. De endres lite over tid, blir ofte utdatert faglig, tilfredsstiller ikke lenger museumspolitiske føringer som myndighetene legger. Grunnen til at en basisutstilling blir stående over lengre tid er fordi det er dyrt å sk...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORSTERK-Forsterkningsmidler

CAPARDUS Extension in Norway

CAPARDUS Utvidelse prosjektet har fokus på å samle dokumentasjon og bygge opp kunnskap om standardisering innenfor viktige temaer i Arktis. Disse er ofte relatert til ressursutnyttelse og annen økonomisk aktivititet, miljøvern eller forskning. Folk som bor eller arbeider på Svalbard og andre Arkt...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Viking beacons - Militarism in northern Europe

Vikinger forbindes ofte med angrep, aggresjon og spredning av frykt i Europa. Hittil har det vært liten oppmerksomhet på de materielle restene av vikingenes egen frykt og beredskap, uttrykt gjennom et omfattende varslingssystem; veter på høye posisjoner i landskapet. Disse ble tent ved fare for a...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Relics of Nature: An Archaeology of Natural Heritage in the High North

Hva er naturarv? Og hva innebærer en bærekraftig forvaltning av natur? Svar på disse spørsmålene kan fremstå som både åpenbare og vanskelige. Generelt blir natur, og naturarv, ansett som noe grunnleggende «naturlig» og dermed skånet for menneskelig påvirkning. Likevel ser vi at natur i media og m...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dressed in Stone. Interpreting hunter-gatherer rock art of South Africa through the bodily practice of dress.

Den innfødte jeger- og sankerbefolkningen i Sør-Afrika er kjent for å ha malt den fantastiske bergkunsten som finnes i store deler av landets fjellområder. Likevel har San-befolkningen selv ofte blitt beskrevet som "primitive", og til og med nakne mennesker. "Kledd i stein" søker å forene to ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Future preservation of past life: A multidisciplinary investigation into preservation of ancient biological remains from medieval cemeteries

Skjelett fortel historiar. Kor snakkesalige dei daude er avheng av kor godt bevart dei er. Men, kva påverkar bevaring av arkeologisk biologisk materiale? For å undersøkje dette spørsmålet, vil vi utføre ei arkeologisk utgraving av ein mellomaldersk gravplass i Stavanger, samt analysar av skjelet...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Storegga tsunami c. 6150 BC - a wave of destruction or transformative disruption for a prehistoric society?

Fikk Storeggatsunamien ringvirkninger for samfunnet i eldre steinalder? I år to av prosjektet Life After the Storegga Tsunami (LAST) begynner vi å ane konturene av hvordan samfunnet var rigget slik at folk var i stand til å håndtere farer ved å leve ved, på og av sjøen, for rundt 8000 år siden. ...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The 13th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology (SMIA)

The last two decades have seen broad technological advancements in archaeo-science. The availability of methods and technologies has expanded our ability to address hitherto unanswerable questions in the archaeological record. This generates levels of data and knowledge previously unattainable. C...

Tildelt: kr 93 128

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Archaeological Digital Excavation Documentation

ADED-prosjektet (Archaeological Digital Excavation Documentation / Digital arkeologisk utgravningsdokumentasjon) skal gi tilgang til dokumentasjon fra utgravninger i Norge. UniMus:Kultur-samarbeidet gir fri og samlet tilgang til arkeologiske gjenstander og bilder fra universitetsmuseene i Oslo (K...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Early Sapiens Behaviour, Senter for tidlig sapiensadferd

SapienCE-senteret har som formål å spore utviklingen av adferd hos tidlig Homo sapiens i det sørlige Afrika for 120 til 50 tusen år siden. The sentrale forskningsspørsmålene som vi formulerte i 2017 og senere videreutviklet er fortsatt sentrale: Når ble menneskene adferdsmessig moderne, hva våre ...

Tildelt: kr 140,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Stone Age Demographics: multi-scale exploration of population variations and dynamics

Prosjektet "Steinalderens demografi" studerer forandring og variasjon i befolkningsstørrelse, spredning, organisering og mobilitet blant tidlige nordlige jakt- og fangstsamfunn. Analysene baserer hovedsakelig seg på arkeologisk materiale fra Vest-Finnmark, dvs Altafjorden og Sørøysund, i Norge i ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Archaeology of Dwelling. Architecture, household, and social structure in Scandinavia through deep time, 1800BCE-1000CE

orskning på den senere forhistorien i Skandinavia (bronse- og jernalder) har vært utpreget periodespesifikk, og har tradisjonelt fokusert på 'ovenfra og ned'-perspektiver slik som utviklingen av høvding- og kongedømmer, handelsnettverk, monumentalt byggeri i form av haller eller gravhauger, og el...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses and Regional Transformation

From 2010 the Museum of Cultural History, KHM, and The Institute of Archaeology, Conservation and History, IAKH (both UiO) have carried out fieldwork and research at the Dark Age urban site of Kastro Apalirou, Naxos. The permit for fieldwork has been granted by the Hellenic Ministry of Culture to...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene

Begrepet kulturarv har for de fleste en positiv mening. Vi forbinder det gjerne med verdsatte gamle ting og tradisjoner. Men hva med all den arven som ikke er ønsket? Som minner etter krig og terror, moderne ruinlandskap, ødelagt natur, eller strender fylt av søppel. Hvorfor er det bare den «gode...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gjennomføring av konferansen Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 2016 i Oslo

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo vil 29. mars - 1. april 2016 arrangere den 44. årlige CAA-konferansen. CAA(Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) er en internasjonal organisasjon. En norsk avdeling, CAA-N, ble opprettet i 2008. Hovedhensikten med CAA er å saml...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Joint research on human and natural adaptation to changing climates and environments in the High North by proxy data (Joint Proxies).

Ved å analysere Joint Proxies fra arkeologiske lokaliteter, hvor våre respektive kilder og data finnes i form av tidskapsler, er målet å gi et viktig og substantielt, interdisiplinært og internasjonalt bidrag til regional og global kunnskap om hvordan mennesker og naturlige populasjoner (dyr og p...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Social-Ecological Transformations: HUMan-ANimal Relations Under Climate Change in NORthern Eurasia

Et varmere klima vil medføre samfunnsendringer idet 21. århundre. Arktis har opp gjennom historien gjennomgått store klimatiske svingninger, og flere nordlige urfolk har endret sin økonomi fra å være jegere til å bli gjetere. Mennesker har likevel opprettholdt en konstant tilstedeværelse på den n...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Pioneers of North-Western Europe Determining the hidden sources of human colonisation of Norway

När inlandsisen täckte den skandinaviska halvön, övervintrade människor, djur och växter i södra Europa och i östra delarna av nuvarande Ryssland. Norge koloniserades efter senaste istidens slut, för ca. 12000 år sedan. Människor tycks då ha kommit till landet söderifrån längs kusterna. Detta ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

The African Archive. It's content, context and connections

This research collaboration between the Centre for Middle Eastern and Islamic Studies/Department of Archaeology, History, Cultural and Religious Studies at the University of Bergen, Norway and the Centre d Etudes des Mondes Africains (CEMAf) in Paris. Bot h centres have strong competence in the r...

Tildelt: kr 34 850

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Death and Changing Rituals

The anthology addresses the function and meaning of ritual changes and changing rituals in past funerary practices. The concept of change is the central topic, together with the question why changes occurred. Did changes emerge from eschatological or cosm ological circumstances, or were they rath...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

RELIGION AND MONEY: Economy of salvation in the Middle Ages

Prosjektet har undersøkt forholdet mellom religion og penger i middelalderen der fremveksten av kulturelle forutsetninger for pengeøkonomi, kapitalisme og frelsens økonomi utviklet seg. Pengenes funksjon har blitt diskutert innenfor rammene av et kristent univers i Skandinavia og Nord-Europa. Ove...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Albino Jopela: visiting researcher at IAKH Mobile researcher: Albino Jopela:, South Africa

Mr Jopela's research focus is of particular interest to several archaeologists at IAKH. His studies of rock art and issues of conservation and management systems of heritage in southern Africa, particularly in Mozambique and South Africa, intersect with t he academic interest of Scandinavian coll...

Tildelt: kr 91 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian Archaeological Review

Norwegian Archaeological Review published since 1968, aims to be an interface between archaeological research in the Nordic countries and global archaeological trends, a meeting ground for current discussion of theoretical and methodical problems on an in ternational scientific level. The main fo...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Ruin memories: Materiality, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past

Gjennom sitt forskningsopphold på Stanford Archaeology Center ønsker søkeren å bearbeide og publisere resultat fra sitt internasjonale forskningsprosjekt "Ruin Memories: Materiality, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past". En viktig milepel he r er ferdigstillingen av en antologi som ...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Using environmental proxies from speleothems to investigate the effect of climate change on human behaviour. Mobile researcher: Jane Noah,

SYNOPSIS The core of my research is to investigate if environmental (and climatic) factors played a significant role in influencing aspects of Middle Stone Age life. The intention is to determine how environmental variables could have affected Middle Sto ne Age behaviours associated with subsist...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Islamic networks beyond colonial borders in North East Africa Mobile researcher: Silvia Bruzzi, Italy

Sufi brotherhoods (in Arabic tariqa, the mystical way), as mystical and intellectual current within the Islamic tradition, are strongly characterized for being trans-regional entities marked by a relevant local dimension. All along their historical devel opment, Sufi brotherhoods had spread from...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Cultural Heritage and Water Management in Urban Planning

Norwegian cultural heritage management is known for its leading role with regards to in-situ preservation of archaeological deposits and protection of individual monuments and sites. However, Norwegian urban surface- and groundwater management is internat ionally lagging behind on implementation ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Archaeological Deposits in a Changing Climate. In Situ Preservation of Farm Mounds in Northern Norway.

Gårdshaugene i Nord-Norge er landbebyggelse som i hovedsak kan dateres fra slutten av jernalderen og frem til moderne tid, med flest datert til middelalder. En gårdshaug eller bosettingshaug kan bestå av en enkelt gård eller flere gårder sammen som klyngetun, fiskevær eller kirkevær. Nesten 900 g...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo