0 antall prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium 2

Det globale energilandskapet er i utvikling med fornybar energi, bærekraft og lavkarbonutslipp høyt på agendaen. Olje og gass vil fortsette å viktige kilder til energi, men petroleumsnæringen må forberede seg for fremtiden og utvinne ressurser gjennom trygge løsninger som er karbon- og kostnadse...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium

Energi er et av vår tids største utfordringer. Det globale energilandskapet er i utvikling med fornybar energi, bærekraft og lavkarbonutslipp høyt på agendaen. Med en stadig økende verdenspopulasjon og en forventet økning i energibruk med 20% de kommende 25 år, vil olje og gass fortsette å være v...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Pressure Management in Subsea Drilling and Well Intervention for increased Productivity and Recovery

The Ocean Riser In-balanced Intervention System (ORIBIS) allows the Bottom Hole Pressure (BHP) to be controlled independent of flow rate through the well bore. The 7 3/8 inch High Pressure (HP) riser will carry a Subsea BOP and a LRP (Low Riser Disconne ct Package). On top of the HP riser will ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage