0 antall prosjekter

JPIURBAN-Urban Europe

Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment

CARIN_PT vil kartlegge hvordan man kan oppnå sosialt-inkluderende overganger til økt kollektivtransportbruk (KTb). Prosjektet vil foreslå løsninger for å oppnå inkluderende endringsprosesser i urbane regioner. CARIN_PT skal analysere måten folk benytter/opplever KT, og hvordan beslutningsprosesse...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Resource sharing in residential buildings: Innovative approaches to shared, circular mobility & space solutions for sustainable consumption

RESHARE vil kombinerer “deling” på en ny måte. Konsum og bruk av ressurser vil bli knyttet sammen ved å kombinere delingsmobilitet og delte multifunksjonelle arealer i byutviklings- og boligbyggeprosjekter. RESHARE tar utgangspunkt i det teoretiske rammeverket for delingsøkonomi og vil fokusere b...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Access, egress and transfer practices for designing multimodal connectivity.

Et radikalt skifte fra privatbilisme til bærekraftige former for transport er en vedvarende utfordring i Norge. Stortingsmelding 26 fra 2014 (Nasjonal transport plan) fastsetter at fremtidig vekst i persontrafikken i de største byene skal løses av gange, sykkel og kollektivtransport. Nullvekstmål...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate change and everyday mobility - social impacts, adaptation and mitigation strategies

I CLIMAMOB-prosjektet har vi studert koblingen mellom dagens reiseadferd sett i lys av værvarianter og mulige klimavariasjoners påvirkning på reiseadferd. Disse mekanismene er skissert gjennom forskjellige arbeidspakker med følgende tematiske orienteringer: 1) Forståelse av hvordan vær påvirker d...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo