0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

A system-of-systems approach to real-time integrated ocean environmental monitoring

Helsetilstanden til livet i havet er en nøkkelfaktor for klima på jorda og primærproduksjon i havet, i tillegg til bærekraftig produksjon av sjømat gjennom fiskeri og havbruk. Havet et stort og komplekst, men fenomener på alt mellom mikro- til makroskala i rom og tid. Vår evne til å samle data, a...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Observational Pyramid with Hyperspectral Nano-Satellites for Ocean Science

HYPSO-1 satellitten ble skutt opp i polar bane den 13 Januar 2022. Satellitten er designet og opererert av NTNU, og bærer et hyperspektralt kamera som er spesiallaget for å avbilde havfarge på en bedre måte. Vår hypotese er at HYPSO-1 (og dens etterfølger HYPSO-2, fra 2024) vil gjøres oss i stand...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomous water sampling with real-time in situ data analysis for ocean environmental monitoring

Havforskning og miljøovervåking krever at det tas vannprøver som skal analyseres for å kartlegge hva de inneholder av blant annet biologisk materiale og mineraler. I dette prosjektet skal det uvikles teknologi for at vannprøver skal kunne tas automatisk fra et ubemannet overflatefartøy eller uten...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Multi-Sensor Data Timing, Synchronization and Fusion for Intelligent Robots

Autonome roboter og fartøy må navigere med høy nøyaktighet og sikkerhet. Dette betyr at de trenger å bygge en situasjonsforståelse ved å prosessere data fra mange forskjellige sensorer. Dette må skje hurtig og gjentas mange ganger i sekundet for å fange opp endringer både på grunn av egen bevegel...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Icing effects, detection and mitigation on unmanned aerial vehicles (UAVs)

Ubemannede fly har blitt brukt i mange anvendelser allerede. For å utløse det kommersielle potensialet må ubemannede fly integreres i delt luftrom og må kunne operere sikkert også utenfor synsvidde og over befolkede områder. Det er derfor nødvendig å sikre at ubemannede fly er luftdyktige i henho...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mission-oriented autonomous systems with small satellites for maritime sensing, surveillance and communication

Fjerne områder som åpent hav, polområdene og enkelte kystområder har svært lite infrastruktur tilgjengelig for observasjon, overvåking og kommunikasjon for å støtte viktige samfunnsoppgaver. Dette inkluderer formål som havforskning, klimaforskning, ressursstyring og -overvåking, miljøovervåking, ...

Tildelt: kr 16,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multi-stage Global Sensor Fusion for Navigation using Nonlinear Observers and eXogeneous Kalman Filter

Reduserte kostnader, miniatyrisering og økt tilgjengelighet av avanserte sensorsystemer er en viktig drivkraft og muliggjørende teknologi for nye produkter og tjenester. GPS, kamera, treghetssensorer, trykksensorer, radionavigasjon og magnetiske sensorer kan nå bygges inn i en rekke forskjellige ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Training in Embedded Predictive Control and Optimization

Abstract: TEMPO addresses the needs of European companies and society for embedded control technology, through training on cutting edge research in the rapidly emerging inter-disciplinary field of embedded predictive control and optimization. The key obj ectives are: - to expand the scientific a...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Training in Embedded Predictive Control and Optimization

Abstract: TEMPO addresses the needs of European companies and society for embedded control technology, through training on cutting edge research in the rapidly emerging inter-disciplinary field of embedded predictive control and optimization. The key obj ectives are: - to expand the scientific a...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling High-Performance Safety-Critical Offshore and Subsea Automatic Control Systems using Embedded Optimization

Model predictive control (MPC) benytter numeriske metoder for automatisk å optimalisere ytelsen til prosessanlegg. Dette fører til bedre regularitet og ytelse som produksjonsrate, produktkvalitet, vedlikeholdskostnader og andre ytelsesindikatorer. Gjennom utvikle av nye programvareverktøy og tilh...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Explicit model predictive control of switched nonlinear systems: Stability and optimality

Process operation often involves controlled, discrete transitions between multiple, continuous dynamical modes of operation, in order to handle changes in raw materials, energy sources, product specifications and market demands. This leads to an overall p rocess behaviour that is more appropriate...

Tildelt: kr 91 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRITEK-Teknologi

Input and state constraint handling in nonlinear and adaptive backstepping control design

It is applied to the Research Council of Norway for a Ph.D. project with the title ?Input and state constraint handling in nonlinear and adaptive backstepping control design?. The main objective is to develop a theoretically well-founded design approach for constrained nonlinear and adaptive c...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Explicit solution of model predictive control problems in the presence of model uncertainty

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Computational Methods in Nonlinear Motion Control

The strategic university program (SUP) on Computational Method in Nonlinear Motion Control will investigate the design and analysis of nonlinear motion control systems based on computational methods. This involved numerical optimization, computational fluid dynamics and finite element methods, t...

Tildelt: kr 26,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Transient performance and robystness in switched nonlinear and adaptive control

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Constrained, nonlinear and hybrid control in embedded systems using parametric optimization

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

VIP-Grip - Virtual Palpation Gripper

For å kompensere for den manglende mulighet til å føle på organer, svulster, blodårer og stener i bukhulen har NSALK i samarbeid med kybernetikkmiljøet ved SINTEF/NTNU planer om å utvikle en endoskopisk hånd som skal kunne settes inn gjennom et 10-15 mm t ykt rør. 2-3 fingre på tuppen av instrume...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage