0 antall prosjekter

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Norsk medlemskap i Alter-Net og LTER

LTER-Norge: LTER: Se vedlegg til sluttrapport for en fullstendig beskrivelse av arbeidet med LTER. Det har vært arbeidet med å etablere et norsk LTER-konsortium siden oppstarten i 2014, og følgende institusjoner er med: NINA, NIVA, Nibio, UiO NHM og NTNU VM. Interessen og oppfølgingen fra de ul...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Life Watch - follow up from preparatory to construction phase

The main goal of LifeWatch is to outline the possibilities for an enhanced cooperation between different countries within eScience and biodiversity. LifeWatch is one of several ESFRI projects which aim to establish e-infrastructures and databases in the f ield of biodiversity and ecosystem resear...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Establishment of the ESFRI LifeWatch Norwegian consortium.

The main goal with the present initiative is to establish a new national consortium with a unique national collaboration between the foremost institutions in Norway holding and operating hundreds databases of national character, highly relevant for future biodiversity research and management. Th...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORM-Formidling

Drift av sekretariatet for ALTER-Net

Alter-Net er et europeisk konsortium utviklet gjennom et Network of Excellence innenfor biologisk mangfold under EUs 6.RP. Hovedmålet til kornsortiet er å forbedre bærekraftig bruk, forvaltning og vern av biodiversitet og økosystemer gjennom integrasjon a v europeisk interdisiplinær forskningskap...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INFRA-Infrastrukturtiltak

Pilotprosjekt FFA Forskningsinstituttenes Fellesarena

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

CIENS - NINA

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA-SIP: BIOKLASS

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Kystøkologi: Økosystemer og menneskelig aktivitet.

...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Menneskelig påvirkning. Konsekvenser av bruk og høsting på økosystemdynamikk og biodiversitet.

NINAS instituttprogram om menneskelig påvirkning av økosystemdynamikk og biodiversitet er fokusert på flere temaer med bred relevans for økosystemforskning og økosystemforvaltning: <h>1. Menneskelige og naturlige forstyrrelser av økosystemer. <h>2. Utvi kling av overvåkingsmetoder for økosystem...

Tildelt: kr 16,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Arealbruk og landskapsanalyse

...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinstiuttene.

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - brukerfinansiering - EU-prosjekter

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 1998-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage