0 antall prosjekter

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Digitale reparasjoner og virtuelle lagre

DigiRep vil definere grunnlaget og partnere for en hovedprosjektsøknad for å etablere en grønn verdikjede for reserve- og erstatningsdeler i Norge der 3D-printing, framstilling av digitale modeller (digital tvilling) og skybaserte virtuelle lagre spiller en sentral rolle. Prosjektet vil revolusjo...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Advanced Analytics on Smart Data

Målsetningen for ANALYST-prosjektet har vært å utvikle nye metoder for analyse av store datasett med en romlig struktur. Med store datasett menes millioner til hundrevis av millioner punkter. Forskningen har, i samarbeid med Kartverkets Sjødivisjon, satt søkelys på havbunns og terrengdata samlet ...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

SAGA TOPP-IS finansiering for 2 korte ESR-stipendiater

SAGA - Shapes, Geometry Algebra http://www.saga-network.eu/ er et Initial Training Network koordinert av SINTEF, ved Tor Dokken. for perioden 1. november 2008-31. oktober 2012 Nå ved slutten av ITN har SINTEF fått overført ubrukte ESR-månedsverk fra and re partnere, - 8.5 månedsverk fra Univers...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Collaborative framework for an enhancement in CDF design capabilities

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Heterogeneous Computing - Boosting Performance of Scientific and Industrial Computing by Heterogeneous Parallel Architectures

Parallel computing is about to hit the mass market, replacing the traditional sequential computer. This change is caused by a major shift in technology, the introduction of heterogeneous computers equipped with both a multi-core CPU and data-stream accele rators. Such accelerators might come in t...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Dokken, Tor Aurora 2008-09 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 28 126

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Exact geometry simulation for optimized design of vehicles and vessels

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

FOster the Comprehension, adoption and USe of Knowledge intensive technologies for coding and sharing 3D media content in consolidate and em

...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Augmented Reality for Orientation, Mobility, & Accessibility

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

EXTRA-VIS. Initial Training Network for Education and Research on Extracting, Interpreting, and Rendering the Semantic Content of Visual Med

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Visualization, Analysis, and Uncertainty Quantification of Complex Scientific Computing Simulations

...

Tildelt: kr 9 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

ShApes, Geometry and Algebra

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IP - Etablering av EU -prosjekt "Augmented Reality for Orientation and Mobility Autonomy"

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Utarbeidelse av et to stegs prosjektforslag om et Marie Curie Research and Training Network "GAIA Training - Algebraic Spline Surfaces".

...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Utarbeidelse av to stegs prosjektforslag til IST Future and Emerging Technologies Open Scheme: "GALA - GPU accelerated computer algebra".

...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Graphic Cards as a High-End Computational Resource

...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo