0 antall prosjekter

TRANSPORT-Transport 2025

Behavioural adaptation, risk perception and vulnerable road users: Prediction of outcomes of Intelligent Transport Systems (ITS)

Prosjektet, i kortform kalt ITS4VRU, har fokusert på tre sentrale temaer: Sårbare trafikanter (fotgjengere, syklister og motorsyklister), intelligente transportsystemer (ITS), og atferdstilpasning. Både nasjonalt og internasjonalt har trafikksikkerhet for sårbare trafikanter blitt satt på dagsord...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Campaigns and Awareness- raising Strategies in Traffic safety

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Police Enforcement Policy and Programmes on European Roads

...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo