0 antall prosjekter

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Strengthening Fragile States through Taxation

Litteraturen om sårbare stater og statsbygging har bidratt til viktig innsikt, men hvordan og hvorledes statsbyggingen skal finansieres gir den får svar på. Utgangspunktet for FRAGTAX-prosjektet er derfor at brikken vi mangler i statsbyggings puslespillet er finansiering og inntekt. Den eneste må...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Mapping Gender-based Violence and Access to Justice: Retraditionalization in Liberia (GENTRA)

Arbeid mot seksualisert vold har vært sentralt for FNs arbeid i Liberia. Vårt prosjekt har studert hva situasjonen faktisk er for kvinner rammet av seksualisert vold og deres muligheter til å søke rettferdighet gjennom rettssystemet. Samtidig har vi bidratt til kapasitetsbygging gjennom etablerin...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Economic Conditions of Displacement

In a world of a global refugee crisis of more than 60 million people living either as refugees or internally displaced mostly in poor host societies, we need knew knowledge about what kind of economies that this leads to. Based on our case studies from different displacement situation in Uganda (...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo