3 prosjekter

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10688 Fusion of Bioinformatics and phosphoproteomics to design novel Glioma Treatment Strategies

Glioblastoma er en svært heterogen hjernesvulst med dårlig prognose for behandling på grunn av svulstens diffuse infiltrerende karakter. Prosjektet fokuserer på teknologi basert på fosfor-peptidprofilering og bioinformatikkanalyse for å karakterisere glioblastoma tumorvev med det formål å bedre f...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10126 Precision Cancer Medicine Pipeline and Services

Persontilpasset medisin med skreddersydd behandlingstilbud for den enkelte pasient er foreslått som en erstatning for dagens dominerende "one-size-fits-all" behandling av kreft, som for mange pasienter er ineffektiv. Dagens kreftbehandling er i stor grad tilpasset den "gjennomsnittlige" pasienten...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

A feasibility study of a system for source data classification with validation and improvements of concept associations in CoreMine Medical

The aim of this pre-project is to perform a feasibility study of a system for source data classification, and validation and improvements of terms associations, e.g. between a specific disease, TCM, Western medicine, genes and proteins. The system planned to be developed in the main project shal...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo