0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Investigating the fate of nanomaterials in waste water treatment plants; removal, release and subsequent impacts

Fabrikerte nanomaterialer (FNM) blir brukt til et vidt spenn av industrielle formål og i forbrukerprodukter som tekstiler, husholdningsprodukter og kosmetikk. Det er sannsynlig at disse produktene til en viss grad kan avgi FNM-partikler når de brukes, og at disse partiklene videre kan ende opp i ...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian node of the European Marine Biology Research Centre (EMBRC), support for participation in implementation phase

Prosjektet bidro til etablering og medlemskap av den norske noden i infrastrukturnettverket EMBRC (European Marine Biological Research Center, der etableringen av en ERIC (European Research Infrastructure Consortium) var hovedmålet. Dette ble sluttført i løpet av 2018.

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

5TH NORWEGIAN ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY SYMPOSIUM RECOGNISING, UNDERSTANDING AND MINIMISING THE IMPACTS OF HUMAN ACTIVITY

RECOGNISING, UNDERSTANDING AND MINIMISING THE IMPACTS OF HUMAN ACTIVITY 1.Challenges in the Deep (sensitive habitats, mining, new energy sources) 2.Environmental costs of exploiting the seas and coasts (Oil and Produced Water discharges, CCS, exploration and production, aquaculture) 3.From res...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Greenhouse Gas Fluxes from Arctic Sea Ice

The proposed work targets at filling a key knowledge gap in our understanding of the role of Arctic sea ice in the climate system. This is done by conducting state of the art observations on Arctic sea ice in winter, when observations are basically non-ex istent. Further we target the new thinner...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Workshop on the Dynamics of Atmosphere-Ice-Ocean Interactions in High-Latitudes (HighDyn)

HighDyn aims to summarise our understanding and descriptions of small-scale processes that determine the air-sea-ice coupling in the high-latitude climate system. The marginal ice zone (MIZ) is an area where we find a unique range of air-sea-ice coupling regimes unobserved at other latitudes tha...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exposure and effects of emerging contaminants in marine and terrestrial birds of prey.

Prosjektets mål var å undersøke konsentrasjoner og effekter av nye miljøgifter i havørn- (Haliaeetus albicilla) og hønsehaukunger (Accipiter gentilis) fra Norge og Spania. De nye milljøgiftene som ble undersøkt var brom-, klor- og fosforflammehemmere og fluorinerte kjemikalier, etter at det ble f...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

microAlgae for climate, food and feed

Mikroalger er som navnet antyder, ørsmå encellede organismer som lever i hav og vannsystemer jorden rundt. Selv om de ikke umiddelbart ligner på vanlige planter med blader og røtter, er de effektive fotosyntetiske organismer. Faktisk produserer mikroalgene mer enn halvparten av alt oksygenet i at...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Adaptation or plasticity as response to large scale translocations and harvesting over a climatic gradient in the marine ecosystem?

Norge er verdensledende på produksjon av Atlantis laks (Salmo salar) men lakselus forblir en stor utfordring for akvakulturen. Bruk av leppefisk i oppdrettsnæringen har utviklet seg til et kostnadseffektivt alternativ for å behandle laksen for luseinfeksjon. Som en konsekvens flyttes tusener av v...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Agder

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Population structure and evolutionary response to environmental changes in C. finmarchicus and C. helgolandicus

Marint dyreplankton er svært sensitive forhold til klimaendringer. I Nord-Atlanteren og Arktis er hoppekreps i slekten Calanus dominerende i dyreplanktonbiomassen og spiller en nøkkelrolle i marine næringskjeder både som primærforbrukere ... og som bytte dyr for mange kommersielt viktige arter. ...

Tildelt: kr 37 163

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVKYST-Havet og kysten

In situ swimming and orientation ability of larval cod and other plankton. Parameterizing models of prey availability to top predators

Fiskelarvetransport med havstrømmer fra gyteområder til oppvekstområder er en nøkkelprosess som må adresseres dersom man skal kunne kvantifisere romligtemporær tilgjengelighet for topp-predatorer. Imidlertid er ikke larver fullstendig prisgitt de rådende strømforhold. De kan påvirke spredningen ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Harvesting lower trophic levels - Ecosystem effects and trade offs

På grunn av et tiltagende behov for råstoff til produksjon av fiskefôr, er det et økende press for å utvide høsting av dyreplankton. I dag fiskes det krill i Antarktis og småskala fiskerier etter raudåte langs norskekysten, men slike fiskerier vil trolig bli utvidet i nær fremtid. Dyreplankton sp...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Estimating viral impact and Cost of Resistance on marine phytoplankton communities

Når virus forkommer i så store antall som 10 millioner pr teskje sjøvann og er 10 ganger flere enn alle andre organismer tilsammen så er det lett å forestille seg at de må ha en stor betydning i havet. Virus aktiviteten påvirker det mikrobielle næringsnettet og dette kan ha stor effekt på det ma...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COEXIST - Condition and energy expenditure estimates from free-ranging marine mammals

Ny utvikling og miniatyrisering av instrumenter som kan festes på sjøpattedyr for å samle inn informasjon om deres bevegelser og dykkeatferd, har revolusjonert vår kunnskap om disse viktige predatorene i marine økosystemer. Sammen med estimater av bestand størrelse, fødeinntak og diett har slike ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVKYST-Havet og kysten

Ion Torrent metagenetic analysis of mussel-associated plankton diversity

I økologisk modellering er omsetning av energi gjennom fødeopptak og vekst viktige komponenter. I modelsystemet Dynamic Energy Budget (DEB) som benyttes for blåskjell (Mytilus edulis) er karakterisering av prosesser knyttet til fødeopptak avgjørende for h vordan modellen gjengir vekst. Fødeopptak...

Tildelt: kr 75 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Subpolar North Atlantic Climate States, Klimatilstander i subpolare strøk i Nord-Atlanteren

The Subpolar North Atlantic (SPNA) is a key region for understanding climate and its interactions with ocean biogeochemistry. Acting as a gatekeeper to the deep ocean, its dynamics effectively control the preformed properties of deep convecting waters in the Labrador Sea as well as of waters flo...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Jordsystem-modellering av klimaforandringer i den antroposene tidsalder; Earth system modelling of climate Variations in the Anthropocene

Med «den antroposene tidsalder» menes perioden etter at mennesket har kunnet påvirke jordas miljø og klima i betydelig grad. Hvordan kan evt. forandringer hittil bestemmes, og hvordan kan vi forberede oss på endringer som kan komme? Jordsystemmodeller (Earth system models, ESMs) er de viktigste v...

Tildelt: kr 50,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

On Thin Ice: Role of Ocean Heat Flux in Sea Ice Melt

Endringane i areal, tjukkleik og mobilitet i arktisk sjøis dei siste tiåra vitnar om endringar i klimaet, med betydelige implikasjonar for havsirkulasjon, globalt vêr, økonomi og politikk. Skilnaden mellom havisutstrekninga ved vinter-maksimum og sommar-minimum aukar stadig. Som ei følge av dette...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Trophic interactions in the Barents Sea - steps towards an Integrated Ecosystem Assessment

Dette strategiske initiativet har som mål å bedre forståelse av trofiske interaksjoner, struktur og funksjon av næringsnett og energistrøm gjennom økosystemet i Barentshavet. Viktige aspekter ved initiativet er å styrke teoretisk og praktisk kompetanse og utvikle metodikk for trofiske studier, me...

Tildelt: kr 21,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Kongsfjorden Ecosystem-new views after more than a decade of research: Workshop in Ny-Ålesund, Svalbard, March 2014

Scientific data from Kongsfjorden have been sampled for more than 100 years, but it was not until the year 2000 that the first Kongsfjorden Ecosystem Workshop, with 40 participants, was held at the University Centre in Svalbard. The results of this worksh op were published in two well-recognized ...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIPHINIFES-SIP ved HI

Environmental responses to organic and inorganic effluents from fin-fish Aquaculture

Utviklingen i norsk lakseoppdrett krever et forvaltningsregime basert på solid vitenskapelig kunnskap som også gjør det mulig å møte de utforingene som industrien vil stå over for i fremtiden. Der er et økende fokus på miljømessige påvirkningen på fjord- og kystøkosystemer fra organiske og uorgan...

Tildelt: kr 34,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecosystem-Economic Interactions in the Norwegian Sea: Analysis and Management

Økosystemet i Norskehavet er produktivt og dynamisk og huser nokre av verda's største pelagiske fiskebestandar. I tillegg finns viktige fiskeartar som nordaust arktisk torsk i regionen. Bestandane overlapper geografisk med sesongvariasjonar, og interakterer gjennom kamp om mat, i predator-bytte i...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of changes in discharges, climate and other factors on coastal contaminants and their biological consequences (COCO)

Miljøgifter kan ha en kompleks "skjebne" fra de forlater forurensningskilden, via ulike miljøpåvirkninger, til opphopning og mulige effekter hos organismer. Sterke reduksjoner i miljøgiftutslipp blir ikke alltid etterfulgt av reduserte konsentrasjoner i miljøet eller i organismer. Skjebnen til fo...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Seasonal to decadal Changes Affecting Marine Productivity: an Interdisciplinary investigation

Målet med det tverrfaglige SCAMPI prosjektet har vært å identifisere og analysere mønstre i dekade-variabilitet i det marine miljø og økosystem rundt det sørlige Afrika. Til dette er i-havet målinger og satellitt observasjoner benyttet sammen med analyse verktøy og simuleringsmodeller. Simulering...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Styrking av tverrfaglig klimarelatert marin forskning i Norge

StyrkNor aktiviteter skal styrke den tverrfaglige klimarelaterte havforskningen i EU-prosjektet «Ocean Certain» (http://oceancertain.eu/) som blir koordinert av NTNU. Prosesser i næringskjeden er sentrale for opptak, eksport og sekvestrering av karbon i havet og har direkte følger for matproduksj...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Seasonal variation in sensitivity of krill to oil

Økt olje- og gassaktivitet i Nordområdene vil føre til økte utslipp av produsert vann med olje. Krill er nøkkelorganismer i tempererte og arktiske økosystemer. Derfor er det viktig å undersøke hvordan krill påvirkes av oljekonsentrasjoner som er relevante for produsert vann utslipp fra oljeplattf...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Cost-effective observation methodology to assess seal population sizes using unmanned aerial vehicle and automatic image analysis

Et hovedformål i prosjektet er å teste droner, som opereres fra båt, til å fotografere kasteområder til grønlandssel og klappmyss som grunnlag for bestandsestimering. Videre vil det også bli testet tilsvarende metoder for å forbedre tellinger av kystsel - steinkobbe og havert. Et annet hovedfo...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Norway and the United States: Climate Change and Marine Ecosystems (NUCCME)

Norge og USA har i løpet av det siste tiåret samarbeidet om å løse store forskningsmessige spørsmål innen marin økologi. De vil i mai 2014 arrangere en internasjonal workshop som fokuserer på utfordringer med å håndtere et av de viktigste vitenskapelige s pørsmål i vår tid, menneskeskapte klimaen...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Next-generation biodiversity assessment and environmental monitoring of benthic communities using high-throughput DNA metabarcoding

Marine sedimenter utgjør det største enkeltstående økosystemet på jorda og bunndyrfaunaen som finnes her er sterkt involvert i viktige økologiske prosesser. Dagens forvaltning av marine områder har som målsetning å opprettholde det biologiske mangfoldet, men vår kunnskap om forekomsten av marine ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVKYST-Havet og kysten

Kongsfjorden Ecosystem-new views after more than a decade of research: Workshop-2, March 2014

Kongsfjorden Ecosystem Workshop 2014 vil bli holdt på Hamn i Senja, Norge, fra 10-17 mars. Den vil samle 70 nasjonale og internasjonale deltakere, fra 11 land, med forskningsinteresser og data fra Kongsfjorden, Svalbard. Resultatene fra workshop'en vil bl i publisert i form av forskningsartikler ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

How do a dominant predator and climate shape fish biodiversity over space and time in large marine ecosystems?

Sammendrag: Intensiv høsting med påfølgende kollaps av toppredatorer i marine økosystemer er velkjent. Effekten av dette på biodiversiteten på økosystemnivå har man derimot begrenset kunnskap om. På Scotian Shelf i det nordvestlige Atlanterhavet har torskepopulasjonen blitt dramatisk redusert, o...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa