5 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Waves and Nonlinear Phenomena

I prosjektet skal vi studere matematiske egenskaper og numeriske løsningsmetoder for modeller som er både ikkelokale og ikkelineære. Modellene beskrives av partielle differensial- og integralligninger, og har anvendelser innen mange grener av vitenskapen - f.eks. fluidmekanikk, biologi, spillteor...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Waves in fluids and solids

The project is concerted effort between research groups at NTNU, UiO, and UiB working in nonlinear partial differential equations. The aim is to use recent progress in the theory of partial differential equations to gain a better understanding of existing numerical methods as well as developing ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Analysis and numerics for Nonlinear Waves (NonWave)

The key idea of this proposal is to combine the modern theory of nonlinear partial differential equations with constructive numerical techniques to study rigorously important wave phenomena, many in the context of water waves. For several important nonlin ear partial differential equations of thi...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Fullstendig integrerbare systemer

Prosjektet går ut på å studere algebro-geometriske løsninger av visse klasser av ikke-lineære differensialligninger som er fullstendig integrerbare. Spesielt ønskes å studere Camassa-Holm hierarkiet, et nytt system som er kalt Szego-Baxter systemet, samt Kadomtsev-Patviashivili-ligningen.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

ESF - nettverksprogram: Spectral Theory and PDE (SPECT)

This programme aims to stimulate the theoretical study of spectral properties of partial differential operators which is a subject with many practical applications. Among them are problems appearing in solid state physics, superconductivity, problems cons erning stability of matter, telecommunica...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage