742 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The consensus paradox: Does agreement impede rational public discourse?

Projektet har syftat till att undersöka en paradox i teorier om deliberativ demokrati: Demokrati genom deliberation, där olika åsikter bryts mot varandra, syftar till nå överenskommelser i upplyst samförstånd, men när ett samförstånd väl etablerats kommer det sannolikt att försämra villkoren för ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Transitivity Alternations in English and Norwegian: Experimental Investigations

PROSESSERING AV NORSKE SETNINGER I RAMPELYSET Det er en kjent observasjon innenfor språkvitenskapelig litteratur at folk som leser setninger er i stand til å forutsi hvor et tomrom/hull i et påfølgende ordrekke vil forekomme når de hører et spørreord som hvem eller hva i begynnelsen av setningen...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Voices of Translation: Rewriting Literary Texts in a Scandinavian Context

This project identifies and foregrounds the "voices" of Scandinavian literary translations: both the rewritten textual voices (e.g. implied author, narrators and characters) and the voices that can be found in contextual materials (i.e. the voices of the interactive network of translators, copy e...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Intergenerational transmissions in the transition to adulthood: a mixed-methods life course approach

De gjenstående intervjuene ble gjennomført i perioden. Siste rest av budsjettet ble anvendt til å arrangere en workshop (29-30 mai) med tittel Conceptualisations of Social Inequalities across Gender, Generations and over the Life Course. Innledere her inkluderte Prof. Andrew Abbott, Universit...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norges litterære stormaktsperiode

I siste del av 1800-tallet oppstod det på få tiår en betydelig norsk og skandinavisk litteratur, og ved århundreskiftet var de fremste bidragene til denne litteraturen allerede blitt verdenslitteratur. Prosjektets utgangspunkt er Henrik Ibsens forfatterskap, og hovedanliggendet er å undersøke for...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library

The core research activity in this project is the edition of the texts on papyrus fragments which belong to the collection of the Oslo University Library. The collection was formed between 1910 and 1936 due to the concerted efforts of the classicists Samson Eitrem and Leiv Amundsen. The texts are...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Local Medical Practice and Global Health Interventions: An Ethnographic Study of Biomedicine and the Dilemmas of Care in Kenya

Dette prosjektet fokuserer på østafrikanske leger og undersøker deres kamp for å gi medisinsk hjelp i en sammenheng med knappe ressurser, utvide sosioøkonomisk ulikhet, svake regjeringens helsestrukturer og ujevn strømmer av internasjonal finansiering. Hva slags medisin utøver fagfolk i disse sit...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socioeconomic significance of developmental projects in Northwest Russia: the INsiders' POINT of View

Russiske myndigheter har satt i gang flere moderniseringsprosjekter i Murmansk-regionen. Bland hovedtiltakene rundt den planlagte gassutvinninga i Stockmann-feltet var utbygginga av havna i Murmansk, samt av jernbanenettet og motorveiene i regionen. Slike prosjekter har utvilsomt innflytelse for ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mobile Lifestyles: Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North

Mobile kvinner og menn utgjør i dag en betraktelig del av arbeidsstyrken. Mens mye av litteraturen og debattene handler om migrasjonsteorier, deres relevans, fordeler og ulemper, er teorier om arbeidsmobilitet med et mer sirkulært preg og med vekt på mobilt arbeid studert i lys av kjønn og kjønns...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Eurasian Borderlands: Transforming Religious, Ethnic and Socio-Economic Relationships

Dette prosjektet er en studie av de nye grenseområdene som er blitt til i tiårene etter Sovjetunionens oppløsning. Eksisterende samfunnsvitenskapelig litteratur om grenser og grenseområder tar ofte selve grensen for gitt og studerer sosialt liv i grenseområder ut fra det. I tillegg til å stude...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Nominal rigidities in prices of goods and services in the case of Norway 4. år hovedprosjekt - tilleggsstipend

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Contextual Aspects of Text Organization

Mye arbeid har blitt investert i automatisk korrigering av skrivefeil, men mindre er investert i å undersøke arbeidsflyten innen skriveprosessen. CATO har undersøkt skriveprosessen i to ulike grupper: vanlige forfattere uten kjente lese- eller skrivevansker, kjente dyslektikere. Prosjektet h...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Adaptations and Applications of Grammatical Studies in Iceland c. 1150-1350

Projektet har hittills resulterat i tre publicerade artiklar, två artiklar under utgivning, fem artiklar under utvärdering samt en antologi och två monografier under utvärdering. Den ena monografin kommer att bli projektets viktigaste produkt. Den heter 'The Poetic Genesis of Old Icelandinc Liter...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Succession Law: Challenges and Potential regarding regulating the Transfer of Property on Death in changing Society

Prosjektet tok blant annet sikte på å belyse trekk i samfunnsutviklingen som kan eller bør få konsekvenser for arveretten, typisk i form av hvordan utvalgte regler bør være. I denne rapporten anses som nye regler ikke bare nye lovbestemmelser, men også hvordan f.eks. domstolene bør tolke eksister...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Origins of "Antropogeografiska" and the Use of Väinö Tanner in Sami Research. The Book, Discursive Fields, Canonisation.

Forskningsprosjektet er i fase, der jeg kan rapportere resultater. Gjennomgang av relevante deler av arkivet er fullført. Et resultat er dypere tilknytning til paradigmer og diskurser angående rase hos Tanner, enn tidligere antatt. Tolkningen om hans møte med skoltesamene i feltet, som tidligere ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ERC-Garipzanov: Graphicacy and Authority in Early Europe: Graphic Signs of Power and Faith in the Early Middle Ages (c. 300- 1000)

Prosjektets viktigste publikasjoner har utviklet konseptet grafiskhet. Selve konseptet ble i prosjektleders programmatiske artikkel (2015) definert som en måte å kommunisere abstrakt informasjon gjennom ikke-figurative grafiske objekter. Denne måten å kommunisere på kan spores tilbake til førmode...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Faith-based actors in international conflict resolution

De siste tiårene har vi sett en økt interesse, av både politisk og akademisk karakter, for hvordan religion kan bidra konstruktivt i konflikthåndtering og fredsarbeid. Mye av denne forskningen kan forstås som et tilsvar til fokuset på de veletablerte forbindelsene mellom religion og konflikt. Et...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Comparing tax policy change in Scandinavia: welfare capitalism reformed? Utenlandsstipend

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Tiny voices from the past: New perspectives on childhood in early Europe

SPEDE STEMMER FRA FORTIDEN: NYE PERSPEKTIVER PÅ BARNDOM I DET TIDLIGE EUROPA Prosjektet (2013-2017) har studert barns liv samt holdninger til barndom i antikken og middelalderen, en epoke som la mye av grunnlaget for moderne europeisk kultur. Prosjektet har dekket tiden fra 400-tallet f.Kr. til...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The language and geography of Middle English documentary texts

The project 'The Language and Geography of Middle English Documentary Texts' has reached the following goals by its closing date: We have compiled a corpus of administrative/legal texts and letters from the period 1399-1525: the Corpus of Middle English Local Documents (MELD). The corpus form...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Dungan (Khuejzu) Language of Central Asia: The Development of an Endangered "Chinese" Minority Language

Prosjektets to første år ble i hovedsak benyttet til kartlegging av dunganernes språksituasjon i Kirgisistan og Kasakhstan. Dette tok form av innsamling av ytterligere kildemateriale, ikke minst under feltarbeid i Sentral-Asia. Samarbeid med kinesiske, russiske og dunganske forskere har også vært...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Shaping a domain of knowledge by editorial processing: the case of editing Wittgenstein's work

Prosjektet "Shaping a domain of knowledge by editorial processing: the case of editing Wittgensteins work" (Nr.: 213080) beskriver historien til Wittgensteinutgivelsen i sin sosiale, filosofiske og historiske kontekst. Den kjente filosofen Ludwig Wittgenstein publiserte ikke mye i levetid. Ist...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Protracted Reformation in Northern Norway

Den langvarige reformasjonen i Nord-Norge Prosjektets overordnede siktemål er å vinne ny innsikt i forløpet og virkningene av de mer langsiktige endringsprosesser som ble utløst av reformasjonen i Nord-Norge og tilstøtende deler av nordre Fennoskandia i et lengre tidsperspektiv - fra seinmidde...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The functioning of the EEA-agreement, challenges for the EFTA-countries and for the EU, the choice or the compromise...

Gjenstand for forskningen er forholdet mellom EØS avtalens hoveddel og endringer i primærretten i EU i lys av prinsippene om en dynamisk og homogen utvikling av EØS-retten. I oppgaven vil enkeltområder illustrere problemstillingen mer i detalj, ett slikt området er Unionsborgerskapet i EU.

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Contact, variation and change: towards an empirical history of Irish English. Diachronic studies of the evolution of an early New English

Fra ca. midten av 1500-tallet og fram til omtrent 1700 skjedde det en enorm folkevandring fra Storbritannia til Irland; siden 1700 og fram til idag har millioner utvandret fra Irland til Storbritannia, Nord-Amerika, Australia, New Zealand, Argentina og andre land. CONVAR-prosjektet forsker på irs...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Negotiating 'Indigeneity': museums, indigenous cultural heritage, and indigenous activism

1. Research Activities Field research was conducted among First Nations in British Columbia, Canada (based at the Museum of Anthropology, University of British Columbia, Vancouver, June-July). The data collected since the beginning of the postdoc, notably through interviews with Indigenous com...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Performing arts between dilettantism and professionalism. Music, theatre and dance in the Norwegian public sphere 1770-1850.

Prosjektmedlemmene har inkludert 3 professorer fra musikk- og teater- og dansevitenskap, 1 ph.d.-kandidat fra hver disiplin og 1 forsker i teatervitenskap, alle fra Det humanistiske fakultet, NTNU. Prosjektets fremste mål har vært å produsere ny kunnskap om grunnleggende endringer i forståelsen ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

What Buildings do: The Effect of the Physical Environment on Quality of Life of Asylum Seekers

Asylsøkere tilbys generelt en langt dårligere boligstandard enn befolkningen for øvrig. Dette er gjerne begrunnet i at bosituasjonen er ment å være midlertidig, men i praksis vet vi at mange asylsøkere bor på mottak i flere år. Bygningene er ofte bygget for helt andre formål enn å være boliger, d...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

As good as Greeks: Crypto-Muslims and under-cover Albanians. - Identity constructions among Albanians in relation to Greece and Europe

PUBLIC TALKS AND GUEST LECTURES Political Islam. Lecture at the Senior University, Drøbak. 8.5.2015. Political Islam. Public lecture at the House of Litterature, Oslo, in the series Political ideologies. 18.10.2014. OTHER PUBLICATIONS AND OUTREACH ACTIVITIES «Fra fez til flosshatt». K...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Why not epistocracy? Political legitimacy and the 'fact of expertise' - EPISTO

EPISTO har bestått av seniorforsker/prosjektleder Cathrine Holst, postdoktor John Moodie og PhD-kandidat Silje Tørnblad, i tillegg til vitenskapelige assistenter. Et sentralt spørsmål for prosjektet har vært hvordan forene demokratiske prosedyrer med krav til en kunnskapsbasert politikk som hvile...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo