3 prosjekter

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Exploration of the TPP riboswitch as a new target for antibiotics

Antibiotikaene vi bruker for tiden mister effektiviteten på grunn av fremveksten av resistente bakterier. Derfor er det et presserende behov for å utvikle nye antibiotika. I dette prosjektet har vi som mål å utvikle ligander for et RNA-element, som kontrollerer uttrykkingen av essensielle bakteri...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Structure-based target exploration for the discovery of new leads for antibiotics

Det er ingen tvil om at det er et presserende behov for nye antibiotika. Vi må handle nå hvis vi vil unngå å bli kastet tilbake i medisinens mørke alder der mange bakterieinfeksjoner endte dødelig. I dette prosjektet utforske vi tre forskjellige mål for nye antibiotika. Ved bruk av beregningsmeto...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Chartering chemical space of riboswitch ligands - towards future antibiotics

Verden står overfor en antibiotikakrise som skyldes fremveksten av bakterier som er resistente mot de ulike typene antibiotika som finnes i dag. Omfanget av infeksjoner som er forårsaket av multiresistente bakterier og som er vanskelig eller umulig å behandle har økt dramatisk i de senere år. For...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland