0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Logical and categorical methods in data transformation

Et stadig økende problem i næringsliv og offentlig administrasjon er å finne og inhente data når disse finnes på ulike steder og lagret på forskjellige måter. Ontologibasert datatilgang er en ny tilnærming til dette problemet der hovedidéen er å koble flere ulike, og ofte store, databaser opp mot...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo