0 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

GAIJ - Graph-bound AI Journalism in Financial Fraud

Store språkmodellar (LLM-ar), som ChatGPT, er i forskingsfronten innan kunstig intelligens. LLM-ar er i stand til å prosessere store mengder tekstdata, inkludert ustrukturert informasjon frå ulike kjelder, slik som nyhendeartiklar, sosiale medium og økonomiske rapportar. Dei kan avdekke mønster i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Porous electrode charging

I prosjektet PoreCharge skal forskere jobbe for å øke superkondensatorers evne til energilagring ved å lade elektroder. Superkondensatorer er energilagringsenheter som kan levere høyere effekt enn batterier og brytes saktere ned. Nå som verden står overfor et presserende behov for å gå fra fossi...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Fully Automated Ultrasonication Robot for Homogenization of Biomass Samples

Probe ultralydsonikatorer er mye brukt til homogenisering eller desintegrasjon av alle typer biomasseprøve i næringsmiddelindustrien, kjemisk industri og forskningslaboratorier. De fleste av sonikatorene håndteres fortsatt manuelt av høyt kvalifiserte teknikere per i dag. Nåværende robotløsninger...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Akershus

Ukjent-Ukjent

Intelligent nanofiltration membrane systems for natural organic matter removal in water treatment (IntelMEM)

IntelMEM expands the contact established in 2018 between the water research group at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) and the Institute for Advanced Membrane Technology (IAMT) of the Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany. Norwegian waterworks experience a growing chall...

Tildelt: kr 97 000

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strawberry Harvester for Polytunnels and Open Fields

Målet med SHAPE-prosjektet har vært å utvikle en autonom jordbærhøster for produksjon i polytunneller og åpne marker. Mangel på manuell arbeidskraft er en av de store utfordringene for jordbær-dyrkere rundt i verden, det er behov for ny teknologi for å hjelpe dyrkerne til å automatisere denne ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Oil from oleaginous microbial biomass derived from Norwegian resources as a sustainable alternative to replace Fish/Plant oils in fish feed

På grunn av en økende global produksjon av oppdrettsfisk er det økende etterspørsel etter høykvalitets proteiner og energikilder for bruk i fiskefôr. Spesielt fiskeolje i akvakultur har økt dramatisk de siste to tiårene. I industrielt formulerte fôr forbruker akvakultur allerede mer enn 70% av ve...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Robotised cells to obtain efficient meat production for the Norwegian meat industry

MeaTable har hatt som mål å utvikle en ny robotisert «celle» til bruk ved nedskjæring av slakteskrotter i slakterier. Hovedmålet i prosjektet har vært å redusere arbeidsbelastningen for slakteriarbeidere. Cellen kan holde, løfte, manipulere og vende slakteskrottene, slik at operatøren kan utfø...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

A novel adaptation strategy for forage production under wet growing conditions - robotization and high quality forages

Hovedmålet for GrassRobotics-prosjektet var å etablere et bærekraftig driftssystem for grovfôrhøsting i form av en lett robot med slåtte-, oppsamlings- og transportutstyr i kombinasjon med relevante frøblandinger som er egnet for mange høstinger i en lengre og våtere vekstsesong. Prosjektet unde...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Single cell lipidomics of oleaginous microorganisms by modern vibrational spectroscopy

FunLip project is related to studying fundamental aspects of lipid accumulation in oleaginous microorganisms by modern vibrational spectroscopy. Oleaginous microorganisms are considered as one of the main alternative sources of lipids for human, animal and industrial use. Currently, a lot of acti...

Tildelt: kr 72 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte i forbindelse med etablering av næringsrettet forskingssamarbeid mellom NMBU og NUS innen membranprosesser

Membranes can be used to separate particles or/and ions from solutions, such as production of drinking water from seawater. Recent technological developments have improved the technological and economic feasibility of the application of this concept in many other areas in water and wastewater tre...

Tildelt: kr 19 931

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Akershus