0 antall prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Resistance under treatment in breast cancer (RESCUER)

Personlig tilpasset kreftterapi betyr å finne den beste behandlingen for hver pasient. Hvorfor er dette vanskelig, når vi har opptil 60 godkjente terapier og legemidler mot brystkreft? Årsaken er at brystkreft ikke er én sykdom, men en samling av like, men samtidig fundamentalt forskjellige sykdo...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

CRISPR-Cas -mediated gene therapy for monogenic blood disorders

Hvert år blir rundt 50 barn med arvelige blodsykdommer født i Norge. De fleste av disse tilstandene kan kureres ved hjelp av benmargstransplantasjon, der den syke benmargen erstattes med en frisk fra en forelder, søsken eller fra en ukjent donor. Benmargstransplantasjon er imidlertid en vanskelig...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Role of integrin alpha11beta1 in joint destruction in inflammatory arthritis.

The project deals with the role of integrin alpha11 in rheumatoid arthritis (RA) using a genetic mosue model, the hTNFtg mice. Starting point for project was based on the finding that that beta1 integrins are involved in the attachment of synovial fibroblasts (effector cells in RA) to components...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: Humanization of CAR T-cell targeting Osteosarcoma

Immunterapi mot kreft er sett på den neste generasjonen behandling for kreft med svulster som er harde for å behandle, som f.eks. Osteosarkom. Det handler om å guide pasientens immunsystem mot sin egen tumor. Med dette formålet, har spesifikke celler kjent som effektor immunceller er genetisk mod...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanoformulated anti-fungals

Biosergen AS utvikler nye formuleringer basert på nano-partikler. De nye produkter i dette projektet vil være nye formuleringer av Biosergens utviklings produkt BSG005. Generelt utnyttes det, at nano formulerete legemidler kan nå andre mål enn tradisionelt formulerete produkter, og de kan dessute...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: AMUT – a new anti-bacterial drug candidate with a potential to reduce antibiotic resistance development

Prof. Marit Otterlei og medarbeidere ved NTNU oppdaget en ny kandidat for antibiotika, et syntetisk cellepenetrerende peptid som viser antibakteriell aktivitet og angriper bakterier på en grunnleggende ny måte. Flere multiresistente (MDR) bakterier på WHO ESKAPE-listen er veldig følsomme for dett...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Establishing a role for LTK as a regulator of the proteostasis network in response to folded proteins

Proteiner er de viktigste byggesteinene i vår celler. Derfor må cellens proteinbalansen reguleres av mange forskjellige prosesser som tilsammen heter Proteostase-netwerk. Det endoplasmatiske retikulum (ER) er den del av celler som er ansvarlig for å styre en stor del av den Proteostase-netwerk. V...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NanoInformatics Approaches for Safe-by-Design NanoMaterials

The RISE scheme promotes international and cross-sector collaboration through exchanging research and innovation staff, and sharing knowledge and ideas from research to market (and vice-versa). The scheme fosters a shared culture of research and innovation that welcomes and rewards creativity and...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: MicroRNAs for risk assessment and treatment of venous thromboembolism

Venøs blodpropp (VTE) er en fellesbetegnelse for blodpropp i samleårene (hyppigst forekommende i beina og i lungene). VTE er en vanlig sykdom som rammer rundt 1,1 millioner i Europa hvert år, med 540 000 VTE-relaterte dødsfall. De individuelle- og økonomiske belastninger forårsaket av VTE er omfa...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Tackling drug resistant acute myeloid leukaemia with the next-generation FLT3 inhibitor

Dette prosjektet har sitt utgangspunkt i molekyler som vi har isolert fra et bunnlevende arktisk, marint dyr. Disse naturstoffene viste seg å drepe enkelte typer av kreftcelletyper mens andre typer kreftceller ikke ble påvirket. Våre undersøkelser viste at effekten vi så på kreftcellene skyldtes ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUROSTARS-EUROSTARS

A new take on cancer therapy: Developing inhibitors of activation induced cytidine deaminase (AID)

Kreft er sykdommer som utvikler som en konsekvens av endringer i genererer som kontrollerer cellevekst og vevsorganiseringen slik at enkelte celler får en vekstfordel. Utvikling av en kreftsvulst, tumor evolusjon, kan ta mange år og cellene vil gjennom denne tiden akkumulere nye genforandringer i...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Improved autoimmune therapy biologic

Årsaken til mange autoimmune sykdommer er tilstedeværelsen av "patogene IgG-antistoffer", som resulterer i at en persons eget immunsystem angriper eget vev. Nåværende behandlingsalternativer for disse sykdommene er ikke tilfredsstillende, spesielt ettersom behandlingen ofte er livslang og hyppig,...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

High-dimensional analysis of AXL-mediated immunotherapy resistance: Clinical translation for personalized medicine

Kreft er nå den ledende dødsårsak i Norge. Selv om nye medisiner som aktiverer kroppens immunsystem (immunoterapi) har forbedret vår evne til å behandle kreft, får ikke de fleste pasienter vedvarende behandlingseffekt. De fleste krefttyper blir resistent mot terapi, sprer seg i kroppen og underg...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Deciphering the molecular and functional heterogeneity of group 2 innate lymphoid cells in cancer.

Kreftimmunterapi er den form for kreftbehandling som har sett størst fremskritt innen kreftforskning. Hovedgrunnen til den store fremgangen innen immunterapi er en dypere og bedre forståelse av samspillet mellom immun systemet og kreftceller. Målet for vårt prosjekt er å få en dypere og bedre ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Placenta-specific proteins released into maternal blood as biomarkers of placental function

Dårlig morkakefunksjon er årsak til flere alvorlige svangerskapskomplikasjoner, som veksthemming hos fosteret og svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Disse svangerskapskomplikasjonene er vanlige og har sammenheng med alvorlige helsekonsekvenser på kort og lang sikt for både mor og barn. Veksthe...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National multi-centre study: a urine-based test for improved management of bladder cancer patients

Oppstarten av denne nasjonale multi-senter studien ble forsinket pga Covid-19 og en nedstengning av den franske fabrikken som produserer utstyret som trengs for å samle inn og bevare pasientprøvene. Utstyret kunne ikke leveres før senhøst 2020, og forårsaket en solid forsinkelse i inklusjonen av ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

STROKE RISK PREDICTION IN ATHEROSCLEROSIS MEASURING CIRCULATING COMPLEMENT SYSTEM PROTEINS

Hjerneslag er en stor folkehelsebelastning, som forårsaker 5,5 millioner dødsfall årlig over hele verden og er årsaken til en vesentlig prosentandel av pasienter med funksjonshemning. Ny behandling har forbedret overlevelsen, men fortsatt er det et økende antall mennesker som overlever med perman...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Development of a novel targeted therapy against Triple-Negative Breast Cancer

Brystkreft er en grusom sykdom for alle pasienter som er rammet. Heldigvis for noen, finnes det flere varianter av brystkreft. Mens noen former er ekstremt aggressive, kan andre effektivt bli behandlet eller fjernet kirurgisk. En undergruppe blant de mest aggressive formene for brystkreft er kalt...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

New drug for treatment of multiple myeloma patients

Prosjektet har som mål å kommersialisere et medikament til bruk ved benmargskreft, en kreftform som forårsaker 2% av kreftdødsfallene og tar hele 15% av alle kreftmedisinkostnader. Benmargskreftcellene ødelegger ben- og benmargsfunksjonen, svekker immunforsvaret, forårsaker alvorlige infeksjoner,...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Establishment Support for MiMir

EFFECTS OF MICRO- AND NANOPLASTIC EXPOSURE ON HUMAN HEALTH – A RISK ASSESSMENT (Abbreviation: MiMiR) relates to the topic “Micro- and nanoplastics in our environment: Understanding exposures and impacts on human health” (Call ID: H2020-SC1-BHC-36-2020) of the overall call “Better health and care,...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a monoclonal antibody to treat systemic sclerosis

Prosjektet har som hensikt å bidra til utvikling av et biologisk legemiddel som hjelper pasienter med systemisk sklerose, en alvorlig bindevevssykdom som rammer først og fremst kvinner i 30-50 årene og betydelig forkorter overlevelse og påvirker livskvalitet. Prosjektet vårt er i rute. Helt spesi...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Forskningen ved K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft er ledet av Prof. dr.med. Johanna Olweus. Senteret har som mål å utvikle nye behandlingsstrategier for immunoterapi mot kreft basert på ny kunnskap om hvordan vi kan overkomme immunologisk toleranse

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Throne Holst stiftelse til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende ernæringsforskning

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Dendritic computation during hippocampal network oscillations

A functional hallmark of the brain is its rhythmic activity. Brain rhythms consist of neuronal network oscillations in various frequency bands, and these oscillations are generated by synchronized firing of many neurons in the network. Neuronal oscillations are an evolutionary conserved feature a...

Tildelt: kr 12 865

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning fremme av norsk apotekfarmasi

Utvikling av kvalitetsindikatorer er en omfattende prosess som krever flere steg av grunnforskning før man kan begynne å tenke på anvendbarhet og implementering. Vår tanke er å utvikle indikatorene i forhold til følgende trinn (de tre første anses som trinn i grunnforskningen, mens trinn fire er ...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning Kreftforeningen 2019

Gaven finansierer kreftforskning ved NTNU innefor følgende områder: Biologisk grunnforskning: kunskap om den enkelte celle Utviklingen av kreftsykdom: kunnskap om hvordan celler vokser og utvikler seg til kreftsykdom samt. lindrende behandling til kreftpasienter med langtkommen og uheldbredelig ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Aakre-midler

Gaveforsterkningsmildlene er forskuttert til to prosjekter, som omhandler følgende: 1. For munnhulekreft mangler vi pålitelige verktøy for å forutsi aggressiviteten til den enkelte svulst. For å sikre den enkelte pasient tilstrekkelig, men ikke for mye behandling, vil vi søke etter markører i k...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) EU-søknader for helseforetak i Helse Sør-Øst

Rammebevilgningen til helseforetakene i regionen vil bli tilbudt til de forskningsmiljøene som planlegger å søke om midler ifm de siste utlysingene i EUs forskningsprogram Horisont 2020. Forskningsstøtte ved OUS vil administrere ordningen og vi vil drive aktivt mobiliseringsarbeid til forksningsm...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Neuronal self-defence: Identification of mechanisms that protect dopaminergic neuronal health during aging

Aldringsprosessen er den største risikofaktoren for et bredt spekter av alvorlige og utbredte sykdommer. Dette går utover både individets livskvalitet og samfunnsøkonomien. Forståelsen av grunnleggende mekanismer for aldring på cellenivå er avgjørende for å danne kunnskap om hvorfor vi blir mer u...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo