0 antall prosjekter

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Exploring the interplay between textures and touch velocity in tactile perception.

This project aims to lay the ground for a larger project to investigate how texture and touch velocity shape subjective perception and experience. Together with early-career researchers, pilot data will be collected and analysed, before both groups meet for presentation of the data at the IASAT m...

Tildelt: kr 63 257

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte (PES) EU-søknader for helseforetak i Helse Sør-Øst

Rammebevilgningen til helseforetakene i regionen vil bli tilbudt til de forskningsmiljøene som planlegger å søke om midler ifm de siste utlysingene i EUs forskningsprogram Horisont Europa. Forskningsstøtte ved OUS vil administrere ordningen og vi vil drive aktivt mobiliseringsarbeid til forksning...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Mattrygghet:Developing fish-food safety control measures against antimicrobial resistance by reprogramming metabolism in farmed fish

VARIGHET: Prosjektet startet 15. september 2022 og forventes avsluttet 14. september 2024. Selv om finansieringsvarigheten fra Forskningsrådet var antatt for å starte 1. januar 2022, kunne vi ikke starte fordi Det veterinærmedisinske fakultet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NM...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Uncovering the role of the protein DISC1 in cARDIAc ischemia (DISCARDIA)

Til tross for betydelige fremskritt innafor behandling av akutt hjerteinfarkt de siste årene så er det fortsatt et betydelig potensiale for å optimalisere behandling som forhindrer skadene som oppstår i hjertet etter infarkt. Hjerteinfarkt er den første manifestasjonen av iskemisk hjertesykdom o...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICRAD Development of a rapid screening test for on-site diagnostics of caprine arthritis-encephalitis using individual milk samples

Prosjektet vedrørende utvikling av en hurtigtest for påvisning av antistoffer i melk knyttet til sykdommen CAE på geit er i rute. Innsamling av blod og melkeprøver fra 1000 geiter i Norge er fullført. I tillegg er det innsamlet blod og melkeprøver fra CAE-smittede besetninger i Ungarn, Polen og L...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Drug repurposing for improved therapy of myeloid cancers

Behandling av myeloide kreftformer er særskilt krevjande av fleire grunnar. Dei fleste pasientane er eldre, og toler ikkje optimal behandling. Dei får difor mildare behandling enn yngre pasientar. Det vil difor vera ein større risiko for at behandlinga ikkje lukkast, og at ein får terapi-resisten...

Tildelt: kr 73 000

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Insulin signaling pathways in skeletal muscle

Type 2 diabetes is associated with insulin resistance in skeletal muscle, in which the transmission of signals within the cells is impaired. This results in an aberrant glucose and lipid metabolism that negatively impacts whole body glycemic control. Importantly, alterations in insulin signaling ...

Tildelt: kr 87 062

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Mechanisms of selective autophagy in neurodegenerative disease

Nevrodegenerative lidelser er sykdommer i sentralnervesystemet som representerer en stor belastning for pasienter, omsorgspersoner og samfunnet. Det er for tiden ingen behandlingsstrategier som kan stoppe degenerasjonsprosessen. Det er velkjent at akkumulering av skadelige cellulære komponenter, ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Metabolic and signaling crosstalk of vitamin-derived cofactors - a training platform for systems medicine

Systemmedisin har vist seg som et viktig fagfelt for å identifisere sykdomsmekanismer og biomarkører, samt følge og forutsi effekten av behandlinger og for å utvikle nye kombinatoriske terapier. Vi ønsker å utvikle og implementere et eget studieprogram innen systemmedisin i Norge. Dette prosjekte...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel biologics tailored for treatment of COVID-19

COVID-19-pandemien, forårsaket av SARS-CoV-2, har en enorm innvirkning på helse og økonomi, og selv om vaksiner er blitt utviklet raskt, er det få terapier tilgjengelig som kan benyttes i behandling de som ikke responderer godt på vaksinene. Det er derfor et presserende globalt behov for behandli...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Natriuretic PEPtide SIgnalling in the HEART: Mechanisms, compartmentation and mitochondrial effects (PEPSI-HEART)

Hos pasienter med hjertesvikt evner ikke hjertet å levere så mye blod som det er behov for til kroppens organer. Graden av hjertesvikt avgjør når symptomene merkes. Ofte skyldes hjertesvikt at hjertets pumpefunksjon er svekket, men hos omtrent halvparten av hjertesviktpasientene synes hovedproble...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Targeting Tumor-associated macrophages (TAM) to increase the efficacy of PD-1 blockade cancer immunotherapy

En nylig utviklet type kreftmedisiner, immunologiske sjekkpunkthemmere, fungerer ved å fjerne en bremsekloss som hemmer kroppens naturlige forsvar mot kreft. Disse medisinene gjør at immunsystemets T celler blir bedre i stand til å gjenkjenne og angripe kreftceller, og har vist god effekt på fors...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: AlbuVax- Improved mucosal vaccine delivery

De fleste patogener passerer inn i verten på en slimhinneoverflate (for eksempel lungene for respiratoriske patogener), og levering av vaksiner gjennom en slimhinneoverflate er en ideell tilnærming for å oppnå lokal så vel som systemisk immunbeskyttelse. Likevel blir vaksiner vanligvis gitt med n...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Post ERC: CRISPR-Cas9 for correcting primary immunodeficiencies

Prosjektet vil gjøre meg i stand til å søke ERC Starting Grant igjen i 2021.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A novel immunotherapy for cancer

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle Ultimovacs? universelle kreftvaksine UV1 som en ny terapi i kombinasjon med standard sjekkpunkthemmer-terapi (CPI) for hode- og halskreft (HNC). Den kommersielle prosjektpartneren Bio-Me AS vil utvikle en diagnostisk test basert på deres plattformteknologi ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

CyTOheart: Cytohesins in the heart - regulation of natriuretic peptide signaling

Hjertesvikt er et økende problem i samfunnet og vi har behov for bedre hjertesviktbehandling. Dette krever bedre forståelse av mekanismen for hjertets funksjon både i normale og sviktende hjerter. I hjertesvikt klarer ikke hjertet lenger å pumpe nok blod til resten av kroppen. Det er to hovedgrup...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Conidial NADase - a novel potential target to treat fungal infections

Aspergilloser er blant de vanligste menneskelige soppinfeksjonene og forårsaker mer enn en million dødsfall hvert år. De luftbårne sporene (conidia) fra Aspergillus fumigatus er alltid tilstede i omgivelsene, men hos personer med et normalt immunsystem fører de ikke til sykdom. Imidlertid er A. f...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

EU-STRA-Strålevern

FHIs contribution to RadoNorm; Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence - focus on radon and NORM

RadoNorm er et felles europeisk forskningsprosjekt som har til hensikt å øke kunnskapen om alle former for radioaktiv eksponering fra naturlige kilder. Prosjektets mål er å fylle kunnskapshull innen alle former for strålevern. Det inkluderer vitenskaplige, tekniske og samfunnsmessige aspekter av ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Tankyrase inhibition as a therapeutic principle in idiopathic lung fibrosis

Idiopatisk lungefibrose (IPF) er en alvorlig og dødelig type lungesykdom som resulterer i arrdannelse (fibrose) i lungene av en ukjent årsak. IPF har en median overlevelsesrate på bare ~ 3 år etter diagnosefastsettelse. Under IPF-progresjonen er alveolar epitelcelleskade, hyperplasi, økt ekstrace...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AEDUST: Accelerated and Enhanced Drug Uptake for Solid Tumours

iNANOD is currently developing a platform technology that will facilitate and improve drug delivery into solid tumours of diagnosed cancer patients. Our platform takes upon existing promising solutions that are currently used separately, and therefore lack the full potential therapeutic effect th...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Control of atherogenic inflammation through lipidome remodeling

Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i verden. Den dominerende årsaken til denne sykdommen er åreforkalkning, en lidelse i blodårene som utvikler seg gjennom hele livet ved at fett hoper seg opp langs blodåreveggene. Vi vet nå at ikke bare fett og kolesterol fra kosten som driver ...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Turning recessive epitopes into dominant epitopes: Application to a universal influenza vaccine

Den største utfordringen innen vaksineutvikling er å lage vaksiner mot virus som forandrer seg hyppig, slik som influensavirus, HIV og COVID-19. Problemet er at forandringene ofte endrer de strukturene som antistoffer er rettet mot. Derfor, når virus forandrer seg, vil det unnslippe destruksjon m...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

An AI platform to facilitate the rapid development of T cell based diagnostic tests: applied to SARS-CoV-2

I løpet av 2022 har NOI fortsatt arbeidet med å gjenbruke NEC predikeringsplattformen, NEC "Immune profiler" (NIP), for å profilere SARS-CoV-2 viruset og andre patogener, og identifisere gode immunogene T-celle mål. I tillegg har NOI jobbet med å utvikle andre plattformer og statistiske verktøy, ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Active metabolite characterization for the lead commercialization of the Oslo tankyrase inhibitor program

WNT- og YAP-signalkaskadene er sentrale i et bredt spekter av diverse sykdomsforhold. Imidlertid er det foreløpig ingen WNT/YAP-signalveihemmere i klinisk praksis. Som en del av vårt WNT/YAP-signalveihemmerutviklingsprogram, har vi utviklet et verdensledende kjemisk molekyl/legemiddel, med prekli...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reversing antimicrobial resistance (AMR)

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel, både hos mennesker og dyr. Denne situasjonen har eskalert globalt og nasjonalt de siste årene, og har blitt en av verdens store pandemier. Vi har derfor utviklet en INTPART strategi med forskningsbasert undervisning og avansert forskningsb...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The unfolded protein response signaling drives prostate cancer

Cellesignalisering er kjernen i normal fysiologi og helse, mens dens forstyrrelser er nøkkelen til patologiske forhold. Ved kreft dereguleres en rekke signalveier som driver kreftprogresjon. Konsekvent er et stort antall medisiner som i dag brukes i klinikken, målrettet mot cellesignalisering. Må...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

CRISPR-Cas -mediated gene therapy for monogenic blood disorders

Hvert år blir rundt 50 barn med arvelige blodsykdommer født i Norge. De fleste av disse tilstandene kan kureres ved hjelp av benmargstransplantasjon, der den syke benmargen erstattes med en frisk fra en forelder, søsken eller fra en ukjent donor. Benmargstransplantasjon er imidlertid en vanskelig...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Resistance under treatment in breast cancer (RESCUER)

Personlig tilpasset kreftterapi betyr å finne den beste behandlingen for hver pasient. Hvorfor er dette vanskelig, når vi har opptil 60 godkjente terapier og legemidler mot brystkreft? Årsaken er at brystkreft ikke er én sykdom, men en samling av like, men samtidig fundamentalt forskjellige sykdo...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Role of integrin alpha11beta1 in joint destruction in inflammatory arthritis.

The project deals with the role of integrin alpha11 in rheumatoid arthritis (RA) using a genetic mosue model, the hTNFtg mice. Starting point for project was based on the finding that that beta1 integrins are involved in the attachment of synovial fibroblasts (effector cells in RA) to components...

Tildelt: kr 65 069

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: Humanization of CAR T-cell targeting Osteosarcoma

Immunterapi mot kreft er sett på den neste generasjonen behandling for kreft med svulster som er harde for å behandle, som f.eks. Osteosarkom. Det handler om å guide pasientens immunsystem mot sin egen tumor. Med dette formålet, har spesifikke celler kjent som effektor immunceller er genetisk mod...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo