0 prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kunstfagdidaktikk i lærerutdanning - en styrket agenda

Tippemidlene finansierer årlig 270.000.000 kroner til kunstnerbesøk i skolen gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Alle skoler får besøk av kunstnere flere ganger årlig (www.kulturtanken.no). Agenda kunstfagdidaktikk er knyttet til innovasjonsprosjektet "Skole og konsert - fra formidling t...

Tildelt: kr 52 999

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Arts and Public Education: Integration or Separation?

Seminaret "The Arts and Education: Integration or Separation" ønsker å utforske og diskutere følgende spørsmål: -­ i hvilken grad bør samtidens kunst og samtidens utdanning dele samme filosofier, arenaer og visjoner? -­ hva er det grunnleggende ved kunst og hva er det grunnleggende ved utdannin...

Tildelt: kr 94 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Skole og konsert - fra formidling til dialog

DiSko har vært et innovasjonsprosjekt for å fornye skolekonsertpraksiser. Tidligere forskning peker på at kunstbesøk i skolen sjelden er forankret i skolehverdagen, og at lærere og elever mangler eierskap til kunstbesøkene. Gjennom DiSko ønsket forskerne å finne ut om og hvordan konserter og anne...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo