0 prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

All weather access system from vessel to fixed or floating offshore structure

The overall objective of the All Weather Access System (AWAS) project is to prototype, pilot and commercialise a new ship mounted tower and motion-controlled gangway (walkway) to enable the safe and rapid transfer of personnel and goods from offshore support vessels (OSVs) to offshore structures ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Performance improvement in medium scale Norwegian company using lean management methodologies and tools.

Prosjektets hovedmål er å forbedre ytelse ved å redusere driftsutgifter (dvs. ved å redusere unødvendige aktiviteter) i det norske selskapet Blueday Technology AS, ved å bruke de nyeste innovative metoder og verktøy. Prosjektet er fokusert på hvordan man bruker lean management i kontor- og kunnsk...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Research and development of the Deep Sea Mining Pump (DSMPUMP) for deep-sea mining applications.

The project aims to establish cooperation with the identified companies (SMEs) and universities to conduct research and development of Deep Sea Mining Pump (DSMPUMP) for increased recovery rate for deep-sea mining applications. DSMPUMP is based on new innovative technology. The DSMPUMP System w...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Readily Scalable hubs for safe and permanent storage of solid CO2

The aim of CO2SOLID is to kick-start the installation of new large- and small-scale carbon capture and storage facilities in Europe and across the world by demonstrating a new streamlined and cost-efficient carbon storage hub at an already approved site in Iceland, and by identifying new favourab...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ocean2.eu - Digital Twin of the Ocean

As an interactive and user driven initiative, OCEAN2 will establish and advance a European digital ocean framework on which all marine data, modelling and simulation along with HPC capacities, AI algorithms and specialized tools will form a new European shared capacity to access, manipulate, anal...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Smart-ROV

Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) brukes i olje- og gassindustrien for å utføre arbeid på undervannsinstallasjoner. Dette prosjektet har som mål å forbedre ROV-operasjonene ved å automatisere de oppgavene som er mest arbeidskrevende for ROV-operatører. Det endelige målet med prosjektet er en ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AORTA EIC Accelerator Pilot

Alginor er en SMB lokalisert i Haugesund på vestlandet som utvikler en teknologi for miljøvennlig høsting og totalutnyttelse av stortare. Teknologien skal utnyttes i bedriftens regi, først i et demonstratoranlegg med en årlig kapasitet på 10.000 tonn våt tare, og deretter i et bioraffineri med en...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Nor-Fishing 2020 Digital

Covid-10 pandemien har gjort det umulig å gjennomføre Nor-Fishing 2020 som en digital messe.Nor-Fishing er verden største og viktigste messe innen teknologi for fiskerinæringen med utstillere og besøkende fra ca 70 land. For å beholde og befeste messens internasjonalt ledende posisjon er det vikt...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reduction of ship emissions using innovative surface structures to reduce friction

Motivasjonen for dette prosjektet er å hjelpe det maritime sektoren med å redusere utslippene betydelig fra skipene, spesielt havgående fartøyer, ved en praktisk og kostnadseffektiv metode som kan anvendes for både nybygg og eksisterende fartøy. Dette kan oppnås ved å redusere overflatefriksjonen...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AquaTwin-Aquaculture Digital Twin for advanced insight to improve productivity and control

Dagens drift av offshore havbruk innebærer vanligvis manuelle og krevende operasjoner for overvåking av utstyr, strukturer og biomasse, noe som kan resultere i ineffektiv drift og for høy risiko for personell og fiskevelferd. Det er derfor behov for automatiserte løsninger for overvåking av fisk,...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Increasing Operational Efficiency by Retrofitting Sensor-Based Anti-Swing Technology on Offshore Cranes

Ideen med dette prosjektet er å bruke innovative styringssystemer og avansert sensorteknologi for å redusere installasjonstiden og kostnadene for havvindmøller ved å utvikle en bevegelseskompensert pile gripper (MCG) som gjør det mulig å installere offshore monopoler (MP) fra en dynamisk posisjon...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Optimizing land-based fish production in next generation digital recirculating aquaculture systems

DIGIRAS prosjektet har etablert en standardisert metode for analyse og overvåking av bakteriesamfunn i resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Med denne metoden analyseres bakterieprofiler i vann og biofilm på forskjellige lokasjoner i RAS anlegg for laks, seriola, røye, seabream og seabass. I ...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Resident autonomous ROV with a minimal environmental footprint

KM Technology har over fleire år utvikla moderne og energieffektive ROV løysingar, og var dei første som kommersielt introduserte elektrisk framdrift, onshore kontrollrom, og moglegheit for å lagre ROV subsea når den ikkje er i bruk (resident teknologi). Dette er løysingar som aukar tilgjengelegh...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Feasibility study of a concept for operating remotely controlled underwater vehicles from an unmanned surface vessel, phase 2.

Prosjektets formål er å etablere en konseptløsning for operasjon av fjernstyrte undervannsfarkoster fra ubemannede overflatefartøy. Prosjektet bygger videre på en mulighetsstudie som har sannsynliggjort konseptets gjennomførbarhet. Prosjektresultatet skal være tilstrekkelig for å kunne beslutte i...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for EIC Accelerator (European Green Deal): Digital Sea Lice Counting and Holistic Fish Health Monitoring

Fishency Innovation (Fishency) was established in 2017 to deliver data-driven services to support the aquaculture industry. As per the company's tagline: "Sustainability starts with good data". The EIC Accelerator program is targeted to accelerate both technical and commercial maturity. A strong ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Data-Driven Degradation monitoring and prediction of BATteries for Maritime ApplicatioNs

Prosjektet har satt i gang med datainnsamling. Vi har samlet operasjonelle data fra flere skipsinstallasjoner over flere år, og vi har også satt i gang med lab-tester og har samlet degraderings-data fra disse. Videre har vi laget en oversikt over state-of-the-art på data-drevne modeller for model...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Future Low-Emission Passenger Ships

LowPass er et innovasjonsprosjekt basert på samarbeid mellom Fosen Design & Solutions, Color Line, SINTEF Energi og NTNU. Målet er å utvikle nye konsepter og teknologiske løsninger for å redusere miljøavtrykket for passasjerskip. Prosjektet skal spesielt analysere muligheten for energimessig selv...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Greener maritime activities: implementing the use of water based Environmentally Acceptable Lubricants in the ship industry

Maritim transport som er økende på verdensbasis, fører til et årlig utslipp av smøremiddel i ulike havner på omkring 32 til 61 millioner liter. Lekkasje av smøremiddel kan få katastrofale følger for det lokale marine dyre- og plantelivet i havet og videre føre til at farlige kjemiske forbindelse...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Remote Control Centre for Autonomous Ship Support

Dette prosjektet tar sikte på å etablere et fjernkontrollsenter for ombordstøtte til autonome skip, noe som er svært relevant for de tematiske områdene ?Ubiquitous data and services? og ?Digitalisation of traditional industries? i utlysningen. Det vil i arbeidet bli lagt spesielt vekt på sub-områ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

French-Norwegian Forum: A Smart & Clean Ocean

Forumet "A Smart & Clean Ocean" holdes den 15. oktober på Handelshøyskolen BI. Arrangementet vil fokusere på samarbeid og innovasjon for et bærekraftig hav, med vekt på handlinger og prosjekter utført av store aktører innen marin / maritim og offshore næringer. Emner dekket: • Lavutslippsløsning...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deep Vision Catch Monitor and Selector

Deep Vision er et undervannskamerasystem som festes i trålen og tar bilder av all fisks som svømmer gjennom. Dise bildene blir analysert for fiskens art og lengde mens en sorteringsmekanisme sluser fisken inn eller ut av trålen. Systemet selges i dag til bruk på forskningsbåter. I dette prosjekte...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

IndOcean - Industrial Oceans

Prosjektet skal hjelpe å industrialisere havnæringene gjennom et program for å utnytte innovasjonskapasiteten til SMB-er. Vi kombinerer ulike tiltak (nettverksbygging og veiledning fra større ledende bedrifter, et finansieringsprogram av demonstratorer etc) i et samarbeid med flere typer klynger ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

PIEZO - Plug-In Electric Zero-emission Offshore-ship

For å imøtekomme krav om betydelig reduksjon i CO2-utslipp fra offshore-flåten er nye og innovative løsninger nødvendige. Vår visjon er å utnytte mulighetene som følger av fremskritt innen batteriteknologi, elektrifisering av norsk kontinentalsokkel og vekst i offshore vindkraft. Vi tror at sn...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

International Conference on Maritime Hydrogen and Marine Energy 2020

Konferansen har som mål å samle verdsleiande aktørar innan hydrogenteknologi og marin energi for å bidra til reduksjon av klimagassutslepp i maritim sektor. Konferansen skal bidra til å styrke Noreg sin posisjon og legge grunnlag for omfattande eksport av miljøvennlege teknologiske løysingar. D...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Maritime 5G - Connect the Sea to the digital World

The overall concept and objectives of the planned project is to start the project conception /workshop of land-based dedicated maritime 5G solutions for ocean digitalization and autonomous ship, which includes: 1. Product description including product novelty character, definition of unique selli...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

A method to identify sea-ice breakup: a pilot study

This pilot study is aimed to bring together experts in wave and ice dynamics to develop a methodology to identify the exact instant at which sea-ice cracks or breaks. To develop a systematic approach to measure wave-induced sea-ice breakup international collaboration is vital because: (i) the lac...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Svalbard

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital equipment enchancement for more efficient and improved shipbuilding and maintenance

Konkurrentene til europeiske skipsverft blir stadig mer avanserte og flere skipstyper blir bygget andre steder enn Europa. På tross av det er Europa fortsatt en global leder innenfor høyteknologiske skip. Dette prosjektet skal være et bidrag til at europeiske verft skal øke sin verdiskapning og s...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Cruising towards Zero Emissions - Development of innovative and integrated cooling and heating concepts onboard cruise ships

Cruising towards Zero Emissions (CruiZE) er et samarbeidsprosjekt mellom norske leverandører av designløsninger og utstyr til cruiseindustrien, verdens største cruiseoperatør Carnival Corporation, NTNU og SINTEF. Målet er å utvikle energieffektive konsepter mot en mer miljøvennlig cruiseindustri....

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering europeisk katapultsamarbeid

Det er stort behov for overgang til hybride energisystemer med innfasing av fornybar energi i alle deler av havnæringane. Omstillinga representerer ein stor industriell moglegheit for Norge globalt. I Regjeringas nyleg mottatte utgreiing om verkemiddelapparatet blir det peika på behovet for testi...

Tildelt: kr 88 776

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Containerized Power: The flexible and fuel agnostic pathway to net zero shipping.

Prosjektet har allerede fått godkjent 1. fase søknad i EU-utlysning "Decarbonising long-distance shipping" og skal nå sende inn 2. fase søknad med frist 8. september 2020. Globalt så står shipping sektoren for 3% av alle GHG-utslipp globalt og store endringer må til i hele industrien for å oppn...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland