0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PENELOPE Open Standardized and Secure Platforms for Complicated Industrial Data Assets

PENELOPE will introduce new, advanced business models for collaborative product life cycle management affecting all the stakeholders participating in products‘ life cycle. Today's digitized production results in continues - partly confidential and private - data exchange throughout the whole lif...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

OpeN SImulation Data Environments

The demand for electrified vehicles is progressively increasing. Awareness of the ever growing impact of noxious and particulate emissions on health and significant progress in battery technology and production will lead to an acceleration of their market penetration. This project will develop an...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Geographical Islands FlexibiliTy or Geographical Islands Flexibility Trading

The project is aiming to demonstrate the more relevant solutions to the islands that need them. That is the reason why the project intent to make a demonstration on 3 islands that will be lighthouse islands for the solutions that will be demonstrated on their land. Moreover, these islands will al...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Application for PES2020 support for Age Labs for SME phase1 application writing

Aging is by far the most important risk factor for diseases causing disability and death. Healthy aging is an important goal in modern societies. Although chronological age (how long you have lived) is strongly associated with disability and death, there is considerable between-person variation. ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 PPROCEED - SØKNADS SKRIVING AV H2020 PROSJEKT SØKNAD FOR SU-DRS02-2018-2019-2020 - Technology for First-responders

Prosjektets grunnleggende ide er løse følgende "MUSTS" - to uløste problemer som må være presserende løst. 1. Katastrofehåndtering, katastrofemedisin og eHelse-løsninger siktet på å forbedre første responder kapasitet mot alle faser (dvs. beredskap, reduksjon, respons og gjenoppretting) av natur...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Advanced optics, photonics and electronics packaging for multimodal sensing systems

This is an innovation action (IA) which aims at significant impact on European industries leading to increased sales and new business. The APPLAUSE project will increase the competence and capabilities in manufacturing in advanced optics, photonics and electronics. The pilot lines will cover tech...

Tildelt: kr 94 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Diabetes mgmt, osmotic implantable 3D printed nano-sensor, 6 months usage, wireless, continuous, read out unit real time glucose measurement

The main objective of the Sencell is to provide a convenient, efficient, reliable, painless, accurate and durable continuous glucose measurement solution at a low cost for daily use to diabetics. The unique and advanced technology of Sencell offers a novel technology for the global market. The Se...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Kommersialisering av ny teknologi for energieffektiv og miljøvennlig oppvarming av bolighus

Prosjektforslaget ("søknaden") til fase 1 vil følge den malen som EU-kommisjonen har utarbeidet for SMB-instrumentet. Det tas sikte på å sende inn prosjektforslaget før cut-off 3. mai. Gjennomføringen av EU-prosjektet vil da kunne finne sted i 2. halvår 2018. Fase 1 er i hovedsak en mulighetsstud...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DingoX - Full digitalisering av ski for skredvarsel

Innovasjonen DingoX skal realisere radar- og antennesystem integrert på ski som visualiserer snølag og assosierte snøskredfarlige svake lag. Innovasjonen vil også medføre svært store datamengder om snøforhold noe som vil kunne nyttes til blant annet skredvarsling og klimaforskning. Innovasjonen v...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ennox Green Extraction

Ennox Technologys AS (Ennox) er en liten norsk bedrift som har utviklet en patentert teknologi for miljøvennlig rensing av oljekontaminert faste materialer som sand, jord og leire. Rensemetoden er basert på hydrodynamisk kavitasjon. Prosessen gir mulighet for rensing på stedet, reduserer avfallsm...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ArrowHead Tools

The main effort from Jotne will be to deploy the New Work items on Digital Twin Manufacturing framework as initialized in ISOTC 184/SC4/WG15 which is supported by Jotne. The Digital Twin is a virtual representation of manufacturing elements such as personnel,products, assets and process definit...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Real vehicle data-Driven virtual development for the Electrified vehicle value chain

The aim of the project is to develop an EU project proposal for submission to the call topic LC-GV-02-2018 Virtual production development and production of all types of electrified vehicles and components. Overall goal of the EU project is to develop new methods and tools that support the virtua...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Induced pluripotent stem cell seeded active osteochondral nanofibrous

project focuses on development of novel cell-based scaffolds for bone and cartilage repair in patients with poor regenerative capacity. The potential for self-healing is decreasing with age (Meradziak et al, 2016; Liu et al, 2017; Bruna et al, 2016) – the stem cell numbers are declined and prolif...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New industrial value chains across Europe and different sectors to support SMEs and the development of new innovative products and services

The aim of the project is to develop an EU project proposal for submission to the call topic INNOSUP-01-2018-2020 Cluster facilitated projects for new industrial value chains within H2020. Overall goal of the EU project is to develop new cross-sectoral industrial value chains across EU Member St...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BTO EIF FOND

BTO is raising a first of its kind venture capital fund to invest actively in the growing dealflow emanating from Norway´s Technology Transfer Offices (TTOs) as well as the various incubation, acceleration and cluster environments that TTOs enable and power.  Olav Øverland, Founder and former Ma...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Decarbonizing energy of geographical islands

Hovedformålet med prosjektet er å designe og implementere innovative løsninger for energisystem på en geografisk øy som skal bli mer selvstendig og grønn (fornybare kilder). Konseptet skal testes på en øy og så skal overføringsverdi vurderes slik at den samme tilnærmingen kan bli brukt på andre ø...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Diabetes mgmt, osmotic implantable 3D printed nano-sensor, 6 months usage, wireless, continuous, read out unit real time glucose measurement

The main objective of the Sencell is to provide a convenient, efficient, reliable, painless, accurate and durable continuous glucose measurement solution at a low cost for daily use to diabetics. The unique and advanced technology of Sencell offers a novel technology for the global market. The Se...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Competence and Quality Assurance System

The overall vision of the KEEN-QK project is to prototype, pilot and commercialise our disruptive Competence and Quality Assurance System that combines documentation, management system with competence building for every health worker on the most accessible device they have available; their mobile...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital Dynamic Knowledge Platform for Welding in Manufacturing Industries

WeldGalaxy project will deliver, a B2B online Platform that brings together global buyers (end-users/OEM) and EU sellers (manufacturers/suppliers/distributors/service providers) of welding equipment along with auxiliaries/consumables and services, thereby enhancing the visibility of EU’s welding ...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Secure Trondheim

Sikkerhet (både safety og security) er viktig for en kommune. Antall angrep øker og systemene er ikke godt nok rustet til å takle angrep og byr heller ikke på muligheter til å kjøre mer omfattende analyser som spenner seg over en større kontekst. Kommunale systemer er et yndet hackermål ettersom...

Tildelt: kr 13 132

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EU-midler for NORSEP Det skal bygges fullskala prosessenhet for rensing av flygeaske på et forbrenningsanlegg

NORSEP AS har utviklet en metode for behandling av flygeaske fra forbrenning av husholdningsavfall. Denne asken blir i dag kategorisert som farlig avfall og må følgelig behandles deretter. Dette medfører store kostnader, medfører behov for stor kapasitet på avfallsdeponier og siste men spesielt v...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

The ReZeipt Project - pilot and launch in the Norwegian market.

In this project we aim to create a working solution for full digitalization of receipts. This innovation will operate between electronic-cashier-register (ECR )and point-of-sale (POS), and will assist consumers, retailers, and all stakeholders in the value chain in value creation. In this projec...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Fabricating scaffolds for 4D cell culture growth or manipulation

The overall goal of the project is to establish new innovative routes for design and control of 4D cell growth. A 3D cell culture is an artificially-created environment in which biological cells are permitted to grow or interact with their surroundings in all three dimensions. Unlike 2D environme...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Demonstration of hydrogen and fuel cell technology for mid-size maritime transport

NCE Maritime CleanTech har i sin strategi et mål om å jobbe mot smarte og grønne transportløsninger i den maritime sektoren. Hovedformålet med prosjektet er å demonstrere anvendelse for maritim transport av brenselcelleteknologi der hydrogen brukes som drivstoff. Teknologien har blitt prøvet i an...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Braive's ASH (Assisted Self-Help) Feasability Study

A feasability study of Assisted Digitalised Self-Help programs for People with Mental Health Challenges including anxiety and depression. Braive is a Norwegian eHealth company founded in 2015, by clinical psychologist Henrik H Jahren. Braive develops and distributes evidence-based treatment pro...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart Data Discovery. Comoditisation of Cognitive Computing for advanced information disvovery. Faasibility study of internationalisation.

Through Phase 1, we will look at the feasibility scaling internationally to defined market segments and geographies. We will research potential beachhead and follow-on markets in countries in Europe, USA and Asia, and assess which markets are most open to new technologies while also struggling wi...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Calanus Oil - aiming for clinical studies

The Company offers unique Arctic Marine Bioactives – including its “third generation omega 3” Calanus® Oil, providing functional properties and health benefits to humans. Calanus® Oil is a new ingredient with a different chemistry compared to other omega-3 products on the market; it is composed ...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for prosjekt Oleander under H2020 call DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020

Prosjektets formål er som beskrevet over å bedre tilgang til historisk materiale ved automatisk generering av metadata og kryssreferanser. (Se også vedlegget for en beskrivelse av prosjektet) Viktige FoU utfordringer: 1) OCR av historisk dokumenter er krevende lav kontrast og mye støy i dokume...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for søknad til LC-SC3-EE-1-2018

Følgende aktiviteter planlegges i prosjektet: WP1 – Market qualification • Define regulatory and administrative framework applicable to low-temperature heat storage in each partner country (Emphasis on 100m-200m depths and environmental acceptability of -3°C /40°C temperature range) •Develop ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

The gender gap in entrepreneurship, challenges facing women in high-tech start-ups, and the role of education and supportive efforts

In many occupations and sectors men and women are becoming more equally represented both globally, and especially in Europe. However, women’s participation in entrepreneurship is still underrepresentative compared to men, and there has been little improvement despite of existing gender-aware supp...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Telemark