1 487 prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Prosjektet har som formål å utvikle og teste ut algoritmer/søkemotor som gjør det mulig kartlegge strukturer for sjeldne jordmetaller

En søkemotor som tilhører og er patentert av Danmarks Tekniske Universitet (DTU), har selskapet Compressed Data Technology (CDT) de globale kommersielle rettigheter til. CDT er et heleiet datterselskap av Technology Venture, som har inngått avtale om å benytte denne søkemotor teknologien i dette...

Tildelt: kr 94 249

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Økonomisk støtte til å skrive en EIC Accelerator søknad.

Beyonder er et norsk teknologiselskap som nå utvikler og skal produsere fremtidens mest miljøvennlige og bærekraftige battericeller til industrielle applikasjoner. Beyonder sin teknologi vil representere store gevinster for brukerne i mange markeder innenfor mange anvendelsesområder. Hovedgrunnen...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Implementing Best Practices, Knowledge, Competences and Technology for Safe and Efficient Asset Management for Tunnel Industry

Prosjektet startet samarbeidet med Staten Vegvesen (SVV) mai 2019. SVV støtter prosjektet ved å skaffe relevant data fra tunneler og annen informasjon. For å støtte forskningen har et nytt samarbeid blitt etablert med NTNU i Trondheim hvor syv PhD-prosjekter, støttet av SVV, ble startet i 2020. F...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for EIC Accelerator: SafeRock – durable, ductile and sustainable building materials

SafeRock was established in 2019 as a spin-off from the University of Stavanger (UiS) with a mission to develop a unique and environmentally sustainable geopolymer - replacing Portland cement. In addition, the development effort is set to enable a circular economy within mining tailings/residues....

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for EIC Accelerator (European Green Deal): Digital Sea Lice Counting and Holistic Fish Health Monitoring

Fishency Innovation (Fishency) was established in 2017 to deliver data-driven services to support the aquaculture industry. As per the company's tagline: "Sustainability starts with good data". The EIC Accelerator program is targeted to accelerate both technical and commercial maturity. A strong ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TCPR Link - Enhancing Volunteer - Dispatcher Teamwork in Cardiac Arrest

Hjerte-og karsykdommer er den største årsaken til tidlig død og tar årlig livet av nesten 18 millioner. En tredjedel av disse dødsfallene er forårsaket av hjertestans. Forskning på gjenopplivning viser at tidlig hjertelungeredning (HLR) med god kvalitet øker sjansen for å overleve. De fleste hjer...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Robust and Automatic Drilling Model Configuration

Målet med prosjektet er å fjerne eller redusere behovet for manuell konfigurering av systemer som brukes til automatisert boring. I dag må slike boresystemer konfigureres manuelt, og det kreves mange parametere for at systemene skal oppføre seg riktig. Behovet for detaljert input reduserer vanlig...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Qualification of novel barrier materials for P&A

Miljøsaken har aldri vært mer aktuell enn den er i dag. Uansett hvilken tidslinje hver enkelt av oss setter på Norges oljefremtid er vi alle enige om én ting ? olje er ikke en fremtidsløsning på verdens energibehov. Det betyr at vi må ha en plan på hva som skal erstatte olje, og det er det flere ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G Management and Orchestration for Data and Network Integration

I løpet av det neste tiåret vil kommunikasjonsteknologien bli dominert av femte generasjon (5G) mobilnettverk, som for tiden er under distribusjon i mange land. Selv om 5G for øyeblikket består av en forbedring av ytelsen til 4G, forventes de fremtidige versjonene av 5G å revolusjonere trådløs ko...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Inspection2020

Description of the EUROSTARS Project: Together with our partners, we will develop 2 mobile sensors that stream they 3D-data into a web-based portal. There, thge data is merged with existing ("old") data and visualized using VR- and AR-technology. Visam willl develop a web-based inspection porta...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

HEALTHY SEAWEED New sustainable foods: health benefits of seaweed consumption

Verdens befolkning har lenge vært på et kritisk punkt når det gjelder tilgangen til økologisk bærekraftige matressurser. For å oppfylle kravene til mat som er sunn både for verden og befolkningen, må ressursene utnyttes annerledes. Tang og tare er av de primære produsentene som i fotosyntesen ben...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Dyrking av søtkirsebær i potter - Ny dyrkingsmetode for tunnelproduksjon

Føremålet med dette prosjektet er å skaffa fram ny kunnskap slik at dyrkingsteknikken med intensiv søtkirsebærproduksjon i potter skal gje ein framtidsretta, effektiv og lønsam produksjon av søtkirsebær i tunnel. All kommersiell produksjon vert i dag dyrka under plastdekte tak eller tunnelar, ho...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of AI-based support tools for Emergency Medical Service telecommunicators to enable faster and more precise diagnosis

The Norwegian SME Headroom LifeScience is the developer of next-generation simulation technologies. In the proposed RIA project, we will, together with European Emergency Medical Service (EMS) centres, universities and technology developing small and large enterprises, develop and demonstrate AI-...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

IndOcean - Industrial Oceans

Prosjektet skal hjelpe å industrialisere havnæringene gjennom et program for å utnytte innovasjonskapasiteten til SMB-er. Vi kombinerer ulike tiltak (nettverksbygging og veiledning fra større ledende bedrifter, et finansieringsprogram av demonstratorer etc) i et samarbeid med flere typer klynger ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MODUS: Praksisnær, effektiv, skalerbar lederutviklingsapplikasjon

Bjørnson Organisasjonspsykologene skal i samarbeid med Universitetet i Stavanger utvikle en app for lederutvikling. Formålet er å oppnå bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive ansatte, og bidra til at virksomheter blir bedre i stand til å nå målene de setter seg. Med utgangsp...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Environmentally-friendly multifunctional production chemicals for zero marine pollution

Olje og gass behov vil fortsette i mange år fremover. Derfor er det viktig å produsere disse på en miljøvennlig måte. Det er en rekke problemer som kan påvirke sikker transport av olje og gass fra brønnen og gjennom strømningslinjer. Det mest skadelige problemet å håndtere er dannelsen av et isli...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Diva - The digital foundation for value preservation in real estate.

Diva vil utvikle en løsning for å fastslå tilstanden til en bygning. Dette vil bli utført ved bruk av maskinsyn, tilgjengelige eiendomsdata, kunnskap om materialer og byggeteknikker, risiko modeller og kunstig intelligens. Forskningsutfordringene er; - Hvordan digitalisere eksisterende erfar...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Podbike

Podbike AS has developed a state of the art electrical assisted velomobile (el-assisted velomobile) which aims to transform personal transport in urban areas. Podbike AS ambitious aim is to provide a new and viable healthy, eco-friendly alternative that has advantages of a small electric car but ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Upscaling activated carbon production using a Rotary Kiln

Aktivert karbon er et essensielt produkt som har en rekke ulike anvendelsesområder. Disse bruksområdene spenner fra superkondensator-elektroder, vann- og gass-rensing, katalysatorer, gassadorbsorpsjon og lagring, luftfiltre osv. Det økende behovet for ren energi og effektive lagringsalternativer ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Neste generasjon verdikjeder for rask respons, kundetilpasset vareproduksjon

Rask Respons 4.0 prosjektet startet i mars i år. Beskrivelser på både norsk og engelsk fins på prosjektets webside: https://www.sintef.no/prosjekter/rask-respons-4.0/ Utover året har vi organisert en rekke workshops hos Gilje Tre og Nordic Door - der industribedriftene delte erfaringer og ble ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113830 Smart Environmental Control System for commercial greenhouses

Konsortiet utvikler 'Enviromental Control system' (ECS), en ny teknologi for å oppnå dyrking i veksthus som et lukket kretsløp. ECS teknologien er helt automatisert og dreven av solenergi. Begge enheter er sammenstilt i standard shipping containers og blir solgt til veksthus dyrkere over hele ve...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

MP: VIMEC - Vortex-Induced Motion Energy Converter

I takt med den økende erkjennelsen av global oppvarming, satser flere selskaper, forskningssentre og myndigheter ressurser på å fremme fornybar energiteknologi og fornybare ressurser. Marin og hydrokinetisk (MHK) energi er for mange land en betydelig bidragsyter i deres fornybare energi portefølj...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Utvikling av en digital didaktisk undervisningsplanlegger for lærere, DigUP

DigUP er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle et forskningsbasert og nettbasert planleggingsverktøy for lærere. Dette verktøyet vil gjøre det mulig for læreren å dele og samarbeide om undervisningsplanlegging, og skal sikre en god sammenheng mellom mål for undervisninge...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Dynamic Analysis of a Flexible Floating Platform for Multiple Wind Turbines and Wave Energy Converters

Prosjektet har som mål å utvikle et konsept for å fange vind- og bølgeenergi til sjøs. Dette er ment å gjøres ved hjelp av en stor fleksibel flytende struktur i stål som er forankret til havbunnen. I prosjektet er det viktig å undersøke spenningene og kreftene som den flytende strukturen vil bli...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AttCapCon EIC Accelerator Pilot

The overall vision of the AttCapCon EIC Accelerator Pilot project is to prototype, pilot and commercialise our innovative trap system, able to catch sea lice before they can cause damage, by using a variety of factors known to attract sea lice. Our trap attracts sea lice larvae by using a LED-lig...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A Solution to Scalability and Efficiency Constraints in Offshore Wind with the Mono-Column (MC-7) and Installation (MINT) Solution:

This MINT test project will consist of the following main activities: 1) Test preparation and dialogue around the test program with the Research Partners. 2) Design change of MC-7 test models according to optimized design including new interchangeable turbine & propeller design solution. 3) Conce...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A high-power storage system using hybridisation of innovative Li-ion and supercapacitor technologies

Beyonder, a Norwegian SME, is developing innovative power-battery concepts with a patented, highly transformative and sustainable activated carbon production technology. Beyonder will lead the planned project, which will focus on the development and demonstration of a hybrid and modular high-powe...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ROAM IoT - European IoT roaming and innovation ecosystems

LoRaWAN is an unlicensed low frequency wireless network typically connecting IoT (Internet of Things) censors in order to introduce and expand services for public and commercial use. Lyse/Altibox, StadshubbsAlliansen and Digita propose a 2 year project to value-add existing LoRaWAN roaming soluti...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hybridteknologi med sol- og vind, inkludert batterikapasitet

Norsk Solar er et fornybarselskap etablert i 2017, som finansierer og bygger solparker i utviklingsland. Pr dags dato har selskapet bygget over 59 MW med solkraft i henholdsvis Pakistan og Ukraina, og har i dag 12 ansatte fordelt på kontorer i Ukraina, Nicaragua og Norge. Selskapet ender 2019 med...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

"AIRMOUR". "ENABLING SUSTAINABLE AIR MOBILITY IN URBAN CONTEXTS ” H2020 2018-2020 Mobility for Growth

Under the main goal focus areas the U-space services, including supplementary U-space services, have the potential to increase aviation safety, manage ground risk and increase public acceptance. Being central to any Urban Air Mobility solution supplementary U-space services are one core element o...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland