0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Distributed fibre optic sensing for production optimization

I løpet av det andre året fortsetter planlegging og konkretisering av eksperimentene. I samarbeid med industrideltakerne i prosjektet fastlegges oppsettet og testscenariene, som for eksempel væskesammensetning og strømningshastighet. Det er viktig at det vi studerer er relevant og nyttig for indu...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland