6 prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Manufacturing optimization for immunotherapeutic fusion protein targeting macrophages in solid tumors

Alle tumorer er sammensatt av forskjellige celletyper, både forskjellige kreftceller og normal celler. De aller fleste tumorer er infiltrert av makrofager og disse kalles tumor-assosierte makrofager (TAMs). Makrofager er en spesialisert celletype som tilhører immunsystemet der de utfører en rekke...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Immunotoxin for treatment of metastatic colorectal cancer

Forskere ved Oslo Universitetssykehus har utviklet et immuntoksin, MOC31PE, som består av en antistoff-komponent som gjenkjenner et overflatemolekyl som er overtrykt på en rekke kreftceller, koblet til et toksin (PE) som dreper kreftcellene etter gjenkjennelse. Det er gjennomført flere vellykkede...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New cancer therapy by targeting tumor metabolism and growth

Vi søker om prosjektetableringsstøtte; se forøvrig hovedprosjektbeskrivelse i vedlagt skjema.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sperm cell activators for Assisted Reproductive Technology (ART)

The principal goal of the present project is to identify and develop small chemical compounds that will increase the quality of sperm cells used in Assisted Reproductive Technology (ART). If successful, the project will generate both substantial commercia l value for Spermatech AS, and a huge ben...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Development of sperm cell activators for Assisted Reproductive Technology (ART)

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Development of a male contraceptive - from hit to drug candidate

The primary objective of the present project is to perform a hit-to-lead program (H2L) and further to develop a preclinical drug candidate. The outcome of the project is expected to be a preclinical drug candidate. Lead-backups will also be secured in cas e of future failure in a downstream proce...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo