0 antall prosjekter

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, UiT

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Helseinnovatørskolen 2016

Helseinnovatørskolen Helseinnovatørskolen gir helse- og livsvitenskapsforskere verktøy og innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet vårt til gode. Det medisinske fakultet ved UiO er først ute i Norden med å etablere en ?Helseinnovatørskole.? Helseinnovatørsko...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i medisin og odontologi, UiB

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Tildelt: kr 24,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i odontologi, UiO

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, NTNU

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Årlig forskningskonferanse i European Organisation for Caries Research (ORCA) i juli 2017 i Oslo, Norge

Avdeling for kariologi og gerodontologi ved Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo vil i 2017 arrangere den 64. ORCA Conference (European Organisation for Caries Research). Konferansen arrangeres hvert år i Europa, med unntak av 2005 og 2012 hvor den fa...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Innovative Nanopharmaceuticals: Targeting Breast Cancer Stem Cells by Novel Combination of Epigenetic and Anticancer Drugs with Gene Therapy

En utfordring i behandling av brystkreftpasienter er høy tilbakefallsfrekvens. Dette prosjektet har hatt fokus på sirkulerende kreftstamceller, som er en viktig årsak til tilbakefall hos pasientene. Målet med prosjektet var å utvikle ny medisin for behandling av brystkreft ved hjelp av målrettet ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i medisin, UiO

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Tildelt: kr 25,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i medisin, UiT

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, UiB

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Identifying rare variants in schizophrenia with long range phasing of Norwegian population

Schizofreni er en alvorlig psykiatrisk lidelse med økt sykelighet og dødelighet. Selv om det har vært få forbedringer i behandlingen av schizofreni de siste to tiårene, har forskning på de genetiske årsakene gjort viktige fremskritt og gitt ny innsikt i etiologien til schizofreni. Det er nå be...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Identifying new monogenic autoimmune syndromes

Autoimmunitet rettet mot hormonproduserende organer står samlet for mer enn halvparten av alle former for organspesifikk autoimmunitet. Mange mennesker er rammet av to eller flere av disse sykdommene, ofte med en familiær opphopning hvor en eller flere av disse tilstandene oppstår i flere generas...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Imaging serotonin dysfunction in the brain of chronically stressed zebrafish

Kronisk stress forårsaker endinger i hjernen som bidrar i utviklingen av angst- og stemningslidelser. Disse sykdommene er i dag de ledende årsakene til død og uførhet som kunne vært forebygget på verdensbasis. Det er dermed en medisinsk og sosioøkonomisk prioritet å bedre forstå de foreliggende m...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian Node of the International Neuroinformatic Coordinating Facility

Hjerneforskning er interdisiplinær. Det er en betydelig utfordring å organisere og analysere de store datamengdene som samles inn med de mange ulike teknologiene og metodene som er i bruk. Innhenting av kunnskap om hjernens struktur og funksjon i det friske og det syke individ forutsetter at de m...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Optimized activation of tumor-associated macrophages as a novel strategy for cancer immunotherapy

Utvikling av immunterapi mot kreft basert på aktivering av immunceller i tumor Det grunnleggende prinsippet ved immunterapi er å styrke pasientens naturlige immunforsvar mot kreft slik at immunforsvaret kan virke som en kur. I 2010 var det et stort gjennombrudd innen fagfeltet immunterapi mot...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Preventive measures to reduce the adverse health impact of traffic-related air pollution

Hvordan kan vi bedre kvaliteten på byluft og redusere uønskede helseeffekter av luftforurensning på en mest mulig effektiv måte? Dagens tiltak baserer seg hovedsakelig på en generell reduksjon i masse (vekt) av luftforurensingsforbindelser. Selv om dette kan være hensiktsmessig for definerte komp...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nacancell

Prosjektets mål er å utvikle en ny diagnostisk testplattform som vil forenkle diagnostisering av sykdommer der a) dagens diagnostiske metoder er kostbare, tar lang tid og er en belastning for pasientene og/eller b) det er vanskelig å påvise en gitt sykdom med dagens teknologi. Hovedfokus i prosj...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Oslo Life Science Conference 2017

Oslo Life Science Conference er en møteplass for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Konferansen arrangeres for andre gang. I 2017 er arrangementet planlagt å vare over 3 dager, 15. - 17. februar 2017. Konferansen arranger...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Development of a Methodological Framework for Integrated PET/MR Imaging of Neurodegeneration

-

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BIGMED: A big data medical solution for precision medicine.

BigMed ble finansiert av Norges Forskningsråd som et IKT pluss fyrtårnsprosjekt for å adressere barrier for klinisk implementering av presisjonsmedisin og legge til rette for stordataanalyser i klinikken. Prosjektet ble avsluttet i 2021 samtidig som de første lovendringene som følge av prosjektet...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10688 Fusion of Bioinformatics and phosphoproteomics to design novel Glioma Treatment Strategies

Glioblastoma er en svært heterogen hjernesvulst med dårlig prognose for behandling på grunn av svulstens diffuse infiltrerende karakter. Prosjektet fokuserer på teknologi basert på fosfor-peptidprofilering og bioinformatikkanalyse for å karakterisere glioblastoma tumorvev med det formål å bedre f...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Characterizing and modulating the insulin-producing beta-cell fate in monogenic diabetes by using novel genetic setups

Målet med dette prosjektet var å studere og kontrollere de molekylære forandringene som karakteriserer utviklingen av diabetes. For å nå dette målet designet vi, ved hjelp av en kombinasjon av førsteklasses genetiske verktøyer, modeller som gjenskaper en av de mest vanlige arvelige monogene diab...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lifebrain: Breaking new ground in Lifespan Cognitive Neuroscience

Prosjektet har et livsløpsperspektiv der målet er å forklare, forutse og forbedre kognitiv funksjon fra fødsel til alderdom. Vår kognitive fungering påvirker alle aspekter av livet, og for å forstå helse og sykdomsutvikling i alle aldre er det viktig å forstå hele livsløpet. Prosjektet undersøker...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Norway primed for Life science - The Norwegian Pavillion and pre-conference at the Nordic Life Science Days

Norwegian Pavillion at Nordic Life Science Days aims to promote the life science community in Norway. Key players, along the Norwegian value chain within Life science, are involved and wish to promote the Norwegian activity, expertise and innovation potential. The goal is to stimulate research co...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

6th Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine in Bergen

Recently, the organization of next year's 6th edition of the VCBM conference, i.e., EG VCBM 2016, was entrusted to the Visualization Research Group at the UiB Department of Informatics in Bergen. The organizational team and the scientific committee are established to ensure the expected high-qua...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Ultrasound based non-invasive assessment of raised intracranial pressure

Hodeskader eller andre nevrologiske sykdomstilstander kan føre til at trykket i hodet øker så mye at blodtilførselen til hjernen hindres. Uten tidlig nok behandling kan dette medføre varig hjerneskade eller død. Intrakranielt trykk måles per i dag invasivt, som vil si at man borer hull i kraniet...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology

INTROMAT INTROducing Mental health through Adaptive Technology -Introduserer adaptiv teknologi i psykologisk behandling Psykiske lidelser er en global helseutfordring. Innovativ bruk av teknologi gir oss nye muligheter for å forebygge, kartlegge og behandle psykiske lidelser. Hovedmålet for IN...

Tildelt: kr 48,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

New vaccine against travelers diarrhea caused by ETEC

Hvert år vil 10 av 60 millioner mennesker som reiser til utviklingsland få diaré forårsaket av enterotoksigene Escherichia coli (ETEC). Dette utgjør 50% av turistdiarétilfellene. ETEC-infeksjon er vanligvis ikke livstruende for voksne, og fører sjelden til sykehusinnleggelse, men ETEC-diaré fører...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

2-photon imaging of glial endfoot (dys)function in awake behaving mice

Professor Erlend Nagelhus var en pioner innen forskningen på vannkanaler i hjernen og oppdaget at vannkanalen aquaporin-4 (AQP4) er konsentrert i gliacellenes endeføtter, utløpere langs hjernens overflate og rundt hjernens blodårer. Han var med å vise at AQP4 er med på å fremme drenasjen av vevsv...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Secretoneurin as a novel biomarker and therapeutic strategy in cardiovascular disease

Hjerte-karsykdom er en ledende årsak til sykelighet og død i den vestlige verden. Med en økende andel eldre i befolkningen vil flere få hjerte-karsykdom og på tross av bedre behandling så vil en stor andel av pasienter med hjerte-karsykdom dø akutt av hjertestans. Det er flere tilstander som disp...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Viken